jeudi 16 février 2017

Grammatica : conditionalis (presens), onvoltooid verleden toekomende tijd, o.v.t.t. / conditionnel présent / spraakkunst / grammaire / Nederlands; néerlandais

  • De onvoltooid verleden toekomende tijd (o.v.t.t.), de conditionalis (presens) / Le conditionnel présent
  • Gebruik van 'zou(den) + infinitief' / Emploi de 'zou(den) + infinitif'
  • Niet-officiële varianten : ovtt, O.V.T.T., OVTT, O.V.Tk.T, OVTkT / Variantes non officielles : ovtt, O.V.T.T., OVTT, O.V.Tk.T, OVTkT
  • Nederlandse spraakkunst, Nederlandse grammatica / Grammaire néerlandaise
---------------
Kinderdijk windmills - Panoramio

---------------
Onvoltooid verleden toekomende tijd [o.v.t.t], conditionalis (presens)
OVERZICHTSTABEL
Conditionnel présent (en néerlandais)
TABLEAU RECAPITULATIF

---------------

Document 'Conditionalis (presens), onvoltooid verleden toekomende tijd [o.v.t.t.]' en format PNG sur Pinterest : https://fr.pinterest.com/pin/319051954837657507/BRONNEN / SOURCES