jeudi 22 juillet 2021

Négation; ontkenning, negatie / NIET of GEEN? / exercice; oefening / grammaire; spraakkunst, grammatica / néerlandais; Nederlands

  • Exercice de grammaire / grammaticale oefening; grammatica-oefening
  • Grammaire / Spraakkunst, grammatica
  • Négation : NIET, GEEN / Ontkenning, negatie : NIET, GEEN
---------------
 EXERCICE GRAMMATICAL  GRAMMATICA-OEFENING 

Mets les phrases à la forme négative : NIET ou GEEN?
Zet de zinnetjes in de negatieve vorm : NIET of GEEN?
 
01. Mijn schoenen zijn nieuw.
...................................................................
 
02. Ze spreekt vlug.
...................................................................
 
03. Er zijn grote bomen in mijn tuin.
...................................................................
woordenschat ➛ de boom : l'arbre / de tuin : le jardin
 
04. We lezen een nieuwe tekst.
...................................................................
 
05. Tussen de middag eten we vlees.
...................................................................
woordenschat ➛ tussen de middag : à midi, à l'heure du déjeuner
 
06. De fiets van Bert is rood.
...................................................................
 
07. Jan rijdt te hard.
...................................................................
woordenschat ➛ hard rijden : rouler vite
 
08. De familie Verhagen heeft een grote villa aan zee.
...................................................................
 
09. Kennen jullie goede kranten?
...................................................................
woordenschat ➛ de krant : le journal
 
10. Je kookt graag.
 ...................................................................
woordenschat ➛ koken : cuisiner, faire la cuisine
 
11. De oefening is makkelijk.
...................................................................
woordenschat : de oefening : l'exercice
 
12. Het is een moderne keuken.
...................................................................
 
13. Hij heeft veel vrienden.
...................................................................

14. Het is ver lopen.
...................................................................
woordenschat ➛ ver : loin
 
15. Dat zijn oude wagens.
..................................................................
woordenschat ➛ de wagen : la voiture, l'auto
---------------
 OPLOSSINGEN  SOLUTIONS 
 
01. Mijn schoenen zijn niet nieuw. 
02. Ze spreekt niet vlug.
03. Er zijn geen grote bomen in mijn tuin. 
04. We lezen geen nieuwe tekst. 
05. Tussen de middag eten we geen vlees. 
06. De fiets van Bert is niet rood. 
07. Jan rijdt niet te hard. 
08. De familie Verhagen heeft geen grote villa aan zee. 
09. Kennen jullie geen goede kranten?
10. Je kookt niet graag. 
11. De oefening is niet makkelijk. 
12. Het is geen moderne keuken.
13. Hij heeft niet veel vrienden.
14. Het is niet ver lopen.
15. Dat zijn geen oude wagens.
---------------
 Doctissimo : oefening : NIET of GEEN? / jpg-formaat
-
Pinterest : exercice : NIET ou GEEN? / format JPG
-
Document 'Exercice : NIET ou GEEN?' / format PDF