mercredi 8 novembre 2017

Grammatica-oefening : het imperfectum, het preteritum, de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd); l'imparfait, le prétérit / sterke en onregelmatige werkwoorden; verbes forts et irréguliers / Nederlands; néerlandais

  • Exercice de grammaire en contexte / Grammatica-oefening in context
  • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
  • L'imparfait, le prétérit / de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd), het imperfectum, het preteritum
  • Verbes forts ou irréguliers / Sterke of onregelmatige werkwoorden (irreguliere verba)
  • Formes verbales au singulier / Werkwoordsvormen in het enkelvoud (de singularis)
  • Lien vers liste de verbes irréguliers / Link naar lijst met onregelmatige werkwoorden :     http://docnederlands.skynetblogs.be/tag/sterke+of+onregelmatige+werkwoorden
---------------
Tekening Amsterdam
---------------
EXERCICE GRAMMATICAL sur l'imparfait (ou le prétérit)  
GRAMMATICA-OEFENING over de o.v.t. (de onvoltooid verleden tijd of het imperfectum of het preteritum)

----------------
Document 'Schrijf de tekst in de o.v.t.' en format JPG disponible sur Pinterest https://www.pinterest.fr/pin/319051954844063106/OPLOSSINGEN / SOLUTIONS


Ik ben een vriendin van mijn moeder gaan opzoeken, mevrouw Heineken, voor wie ik een cadeautje had meegebracht. We zaten rustig te praten, toen er een kennis van die dame binnenkwam. Mevrouw Heineken stelde ons aan elkaar voor. Ik dacht eerst dat ze een praatje over het weer kwam houden en ik hoopte dus dat ze een kwartiertje later weg zou gaan om ons verder alleen te laten. Nee hoor, ze ging zo maar zitten en bleef de hele middag. En mevrouw Heineken scheen het heel gewoon te vinden.