mardi 14 mars 2017

Exercice de base : onvoltooid verleden toekomende tijd [o.v.t.t.], conditionalis (presens); conditionnel présent / basisoefening / néerlandais; Nederlands

 • Exercice grammatical / grammaticale oefening
 • Grammaire néerlandaise / Nederlandse spraakkunst, Nederlandse grammatica
 • Zinnen in de o.v.t.t. zetten / Mettre des phrases au conditionnel.
---------------
Girl with boy eating herring near the Magere Brug (Skinny Bridge)
---------------OEFENING 

Zet de zinnetjes in de o.v.t.t. [= onvoltooid verleden toekomende tijd] / conditionalis (presens).

Model
Hij wordt misschien wel mijn vriend.
Hij zou misschien wel mijn vriend worden.

01. We hebben soms ruzie.
…............................................................................
02. Ik drink minder cola.
…............................................................................
03. Je hebt veel meer vrije tijd.
…............................................................................
04. Het is misschien nuttig.
…............................................................................
05. Ik vertel heel graag het verhaal.
…............................................................................
06. Ik ben helemaal niet verbaasd.
…............................................................................
07. Hij doet zeker aan zo'n onderzoek mee.
…............................................................................
08. Gaat u met de fiets naar uw werk?
…............................................................................
09. Mijn kinderen zitten nooit uren voor de tv.
…............................................................................
10. Wij brengen onze vakantie in Frankrijk door.
…............................................................................
11. Ze geven waarschijnlijk het geld terug.
…............................................................................
12. Ze ziet haar ouders nooit meer terug.
…............................................................................
13. Ze biedt haar excuses aan.
…............................................................................
14. Hoe reageer je op zo'n vraag?
…............................................................................
15. Dat kost veel tijd!
…............................................................................

----------------
Document 'Voorzetsels (preposities)' en format JPG disponible sur Pinterest 
https://fr.pinterest.com/pin/319051954838119844/OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

01. We zouden soms ruzie hebben.
02. Ik zou minder cola drinken.
03. Je zou veel meer vrije tijd hebben.
04. Het zou misschien nuttig zijn.
05. Ik zou heel graag het verhaal vertellen.
06. Ik zou helemaal niet verbaasd zijn.
07. Hij zou zeker aan zo'n onderzoek meedoen.
08. Zou u met de fiets naar uw werk gaan?
09. Mijn kinderen zouden nooit uren voor de tv zitten.
10. Wij zouden onze vakantie in Frankrijk doorbrengen.
11. Ze zouden waarschijnlijk het geld teruggeven.
12. Ze zou haar ouders nooit meer terugzien.
13. Ze zou haar excuses aanbieden.
14. Hoe zou je op zo'n vraag reageren?
15. Dat zou veel tijd kosten!

samedi 11 mars 2017

Woordenschat; vocabulaire : het huis; la maison (2) / Nederlands; néerlandais

 • Nederlandse woordenschat / Vocabulaire néerlandais
 • Thema : het huis, de woning / Thème : la maison, l'habitation
 • Tekening, afbeelding / Dessin, illustration
---------------
Delft wall tile. Trivet dark blue: Dutch boy and windmill.
---------------

Het huis, de woning / La maison , l'habitation

---------------

Document 'Het huis / La maison' sur Pinterest https://fr.pinterest.com/pin/319051954842808132/OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

1. de schoorsteen

2. de dakpan
3. de regenpijp
4. de dakgoot
5. de kanteldeur
6. de garage
7. de heg
8. de buitenmat
9. het hek
10. het pad
11. de grasmat = het grasperk = het gazon
12. het bloemperk
13. de brievenbus
14. de voordeur
15. het huisnummer
16. het balkon
17. het dakvenster

vendredi 10 mars 2017

Woordenschat; vocabulaire : het huis; la maison (1) / Nederlands; néerlandais

 • Vocabulaire néerlandais / Nederlandse woordenschat
 • Thème : la maison / Thema : het huis
 • Dessin, illustration / Tekening, afbeelding
---------------
Delft Handmade Tile. Skaters with Windmill. Made in Holland
---------------

Het huis / La maison

---------------

Document 'Het huis / La maison' sur Pinterest 

https://www.pinterest.com/pin/319051954838007306/

mardi 7 mars 2017

Woordenschatoefening : Wij bouwen een huis - beroepen / exercice lexical / Nederlands; néerlandais

 • Exercice lexical en néerlandais / Lexicale oefening in het Nederlands
 • Thème : les professions, la maison / Thema : de beroepen, het huis
 • Répondre négativement à des questions / Op vragen negatief antwoorden
---------------
Oostduinkerke (Vlaanderen), standbeelden : garnaalvissers te paard
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oostduinkerke_chevaux_2.JPG
---------------

Oefening : Wij bouwen een huis - beroepen
Antwoord negatief op de volgende vragen en leg uit :

Bv. : Legt de loodgieter de bakstenen op elkaar?
        Nee, hij legt de waterleidingen aan (in de keuken of in de badkamer).

1. Tekent de timmerman het plan?                          Nee, .................................................
2. Zet de metselaar de ramen en deuren?              Nee, .................................................
3. Behangt de elektricien de muren?                       Nee, .................................................
4. Installeert de architect het sanitair?                     Nee, .................................................
5. Gebruikt de grondwerker verf?                            Nee, .................................................
6. Gebruikt de schilder een schroevendraaier?       Nee, .................................................
---------------
Document 'Wij bouwen een huis - beroepen' en format JPG sur Pinterest : https://fr.pinterest.com/pin/319051954837957974/VOORBEELDANTWOORDEN / SOLUTIONS MODÈLES

1. Nee, de timmerman zet de ramen en de deuren. / Nee, de timmerman spijkert de planken.

2. Nee, de metselaar metselt het huis. / Nee, de metselaar zet de bakstenen op elkaar. / Nee, de metselaar bouwt het huis.
3. Nee, de elektricien legt het elektriciteitsnet. / De elektricien plaatst de schakelaars.
4. Nee, de architect tekent het plan van het huis.
5. Nee, de gondwerker bestuurt de bulldozer.
6. Nee, de schilder gebruikt een verfrol(ler) en verf. / De schilder verft met een verfrol(ler).

samedi 4 mars 2017

Woordenschatoefening : 'Beroepen' / exercice de vocabulaire / kruiswoordpuzzel; mots croisés / Nederlands; néerlandais

 • Mots croisés / Kruiswoordpuzzel, kruiswoordraadsel
 • Thème : professions / Thema : beroepen
 • Exercice lexical en néerlandais / Lexicale oefening in het Nederlands
---------------
Kruiswoordpuzzel, Kruiswoordraadsel : beroepen
Mots croisés : professions
---------------

Document 'kruiswoordpuzzel - beroepen' en format JPG sur Pinterest : https://fr.pinterest.com/pin/319051954837409980/


OPLOSSINGEN SOLUTIONS


7) timmerman 
6) leraar 
5) fotograaf (fotografe) 
3) kapster 
1) dirigent 
9) ballerina 
4) slager 
2) gitarist 
8) chirurg
WOORD : metselaar