mardi 30 avril 2019

Exercice; oefening / texte à compléter; invultekst : België en Nederland / compréhension à la lecture; leesvaardigheid / vocabulaire; woordenschat / grammaire; grammatica / néerlandais; Nederlands

  • Exercice lexical et grammatical / Woordenschat- en grammaticaoefening
  • Vocabulaire de base néerlandais / Basiswoordenschat Nederlands
  • Thème : pays, Belgique, Pays-Bas / Thema : landen, België, Nederland
  • Emploi du comparatif / Gebruik van de vergrotende trap; gebruik van de comparatief
  • Texte à compléter / Invultekst
Vaalserberg gezien vanuit het westen, Limburg, Nederland
 ---------------
 België en Nederland 

 Invultekst   Texte à compléter 

Vul de bijvoeglijke naamwoorden (adjectieven) en de bijwoorden (adverbia) in. Opgelet! Soms moet je een comparatief (vergrotende trap) gebruiken. / Complète avec les adjectifs et adverbes proposés. Attention ! Parfois, il faut utiliser un comparatif.
Vul ook de zelfstandige naamwoorden (substantieven) in. Opgelet ! Soms moet je een meervoud (pluralis) gebruiken. / Complète aussi avec les substantifs proposés. Attention ! Parfois, il faut utiliser un pluriel.

hoog - breed - breed [comparatief] - vaak, vaak [comparatief] - vlak - vlak [comparatief] - laag - laag [comparatief]

berg - land - land - België - rivier - Nederland - Nederland
Klik op de afbeelding om die te vergroten! / Of klik rechts op de afbeelding om die in een nieuw venster open te doen!
Cliquez sur l'illustration pour l'agrandir! / Ou cliquez droit sur l'illustration pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre!
---------------
 Volledige tekst  texte complet 

Een groot deel van België is laag, maar Nederland is nog veel lager. In  Nederland is de Vaalserberg (een berg van ongeveer 322 meter) al heel hoog. De rivieren zijn daar breed, veel breder dan in ons land. Het hele land is vlak, veel vlakker dan andere landen. Het regent er vaak, nog vaker dan bij ons.
---------------
Doctissimo : document 'België en Nederland' / format JPEG
Document 'België en Nederland' / pdf-formaat

mardi 2 avril 2019

Exercice de vocabulaire; woordenschatoefening / tekst; texte : 'Meertaligheid' / compréhension à la lecture; leesvaardigheid / néerlandais; Nederlands

  • Exercice lexical contextualisé / Woordenschatoefening in context
  • Vocabulaire de base néerlandais / Basiswoordenschat Nederlands
  • Thème : langues étrangères / Thema : vreemde talen
  • Texte à compléter / Invultekst
---------------
 OEFENING  EXERCICE 
Vul de ontbrekende woorden in / Complète les mots manquants
Klik op de afbeelding om die te vergroten!
Klik rechts op de afbeelding om die in een nieuw venster open te doen!
Cliquez sur l'illustration pour l'agrandir!
Cliquez droit sur l'illustration pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre!
---------------
 OPLOSSINGEN : volledige tekst  /  SOLUTIONS : texte complet 

Er zijn heel veel verschillende talen, maar geen taal staat boven de andere. De oude talen zijn niet beter dan de levende. Het Italiaans is niet mooier dan het Duits. Elk kind, hier of in Azië of aan de andere kant van de wereld, leert duizenden woorden in zijn eigen taal en vindt zoiets niet moeilijk. De mensen reizen nu veel, in treinen, bussen en auto's, in schepen over alle zeeën; ze vliegen door de lucht in vliegtuigen; ze surfen op het internet. Daarom moeten we een paar vreemde talen leren : zo bouwen we bruggen tussen de volken.
---------------
Document : 'Meertaligheid' / pdf-formaat
Doctissimo : Document 'Meertaligheid' / format JPEG
Pinterest : Document 'Meertaligheid' / jpeg-formaat