mardi 20 septembre 2016

Woordenschat : enkele spreekwoorden; quelques proverbes / vocabulaire / Nederlands; néerlandais

 • Proverbes, maximes, dictons, locutions et expressions / Spreekwoorden, gezegden (gezegdes), spreuken, zegswijzen en uitdrukkingen
 • Vocabulaire néerlandais illustré / Geïllustreerd Nederlandse woordenschat
Bruges, panorama of the canal at Spiegelrei and Langerei
---------------
Spreekwoorden / Proverbes
Men moet het ijzer smeden als het heet is.

😓 Betekenis : Je moet op het juiste moment de kansen grijpen en dingen doen. / Nu is het moment om actie te ondernemen. / Als je het juiste moment herkent, moet je het meteen benutten.
De uitdrukking gaat terug op het werk in een smederij. De smid verhit eerst het ijzer om het te kunnen bewerken. Op het moment dat het ijzer de juiste temperatuur heeft (rond 800 tot 1200 graden Celsius), gaat hij er direct mee aan de slag, voordat het te veel afkoelt. Vanuit deze gedachte kon het ijzer smeden als het heet is in het algemeen gaan staan voor 'direct in actie komen als je het juiste moment voor iets herkent'. 
De uitdrukking kwam al in het middeleeuws Latijn voor : 'Dum calidum fuerit debetur cudere ferrum.'
😓 In het Engels : Strike while the iron is hot.
😓 In het Frans : Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. / Il faut battre le fer tant qu'il est chaud.
😓 In het Duits : Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. / Man muss Heu machen, während die Sonne scheint.
😓 In het Italiaans : Bisogna battere il ferro finché è caldo. / Il ferro va battuto quando è caldo. / Prendi il toro per le corna quand'è ancora vovo.
😓 In het Portugees : Malhase o ferro enquanto está quente. 
---------------
De appel valt niet ver van de boom

🍎 Betekenis : kinderen lijken vaak op de ouders (bijz. inzake karakter).🌳
🍎 In het Engels : The apple never falls far from the tree./ The apple does not fall far from the tree.
🍎 In het Frans : La pomme ne tombe jamais bien loin du pommier.🌳
🍎 In het Duits : Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.🌳
🍎 In het italiaans : La mela non cade mai lontano dall'albero.🌳
--------------
Beter één  🐦 in de hand dan tien  🐦  🐦 🐦 🐦 🐦🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 in de lucht

🐦 Betekenis : liever een beetje hebben dan helemaal niets / kleine concrete resultaten zijn beter dan grootse plannen.
In het Engels : A bird in the hand is worth two in the bush. / A little thing in hand is worth more than a great thing in the prospect.
In het Frans : Un tiens vaut mieux que tu l'auras. / Mieux vaut tenir que courir.
🐦 In het Duits : Besser einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.
🐦 In het Italiaans : Meglio un uovo che una gallina domani.
🐦 In het Portugees : É melhor um pássaro na mão do que dois voando.
---------------
Proverbes à consulter sur Pinterest :
https://fr.pinterest.com/pin/319051954834917485/
https://fr.pinterest.com/pin/319051954834941673/
https://fr.pinterest.com/pin/319051954834918778/


Bronnen / Sources

http://www.catawiki.nl/catalogus/suikerzakjes/series/1591817-spreekbeelden

https://onzetaal.nl/taaladvies/je-moet-het-ijzer-smeden-als-het-heet-is

lundi 19 septembre 2016

Exercice de grammaire : voorzetsels, preposities; prépositions / situer dans l'espace; in de ruimte situeren / grammatica-oefening / néerlandais; Nederlands

 • Grammaire néerlandaise : exercices  / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : oefeningen
 • Prépositions / Voorzetsels, preposities
 • Situer dans l'espace / In de ruimte situeren
 • Thème : la maison, le living, le séjour, la salle de séjour, le salon, le coin salon / Thema : het huis, de woonkamer, de zitkamer, de huiskamer, de living, het salon, de zithoek
 • Décrire une image / Een beeld beschrijven
---------------

Lijnbaenbrugh, Monnickendam, Colin Brace
--------------

Nederlandse VOORZETSELS (PREPOSITIES) / PREPOSITIONS néerlandaises

Lees de inleiding (introductie) : de appel ligt … in het doosje, voor het doosje, achter het doosje, …
Probeer dan de voorwerpen te situeren (waar staan/liggen/hangen de dingen?; waar zitten ze in?) en schrijf zinnetjes.

Lis l'introduction : de appel ligt ... in het doosje, voor het doosje, achter het doosje ... [la pomme se trouve ... dans la boîte, devant la bôite, derrière la boîte, ...]
Essaie ensuite de situer les objets (où se trouvent-ils?; dans quoi se trouvent-ils?) et construis des phrases.
---------------
Doctissimo : document 'Voorzetsels (preposities)' / jpeg-formaat
Diaspora / Pluspora : document 'Voorzetsels (preposties)' / format JPEG
Pinterest : document 'Voorzetsels (preposities)' / jpeg-formaat
Oplossingen (voorbeelden) / Solutions (exemples)

De asbak ligt op de vensterbank.
De kaars staat op de schouw.
De hond zit op de grond.
Het ei ligt in het bord.
De tafel staat op het tapijt.
Het schilderij hangt aan de spijker.
De lamp staat naast de deur.
De stofzuiger ligt op de grond.
De klok hangt aan de muur.
De lepel ligt voor het bord.
Het gordijn hangt aan de roede (de roe). / Het gordijn hangt aan de stang.

vendredi 16 septembre 2016

Woordenschat; vocabulaire : de seizoenen, de jaargetijden; les saisons / Nederlands; néerlandais

 • Vocabulaire néerlandais / Nederlandse woordenschat
 • Thématique : les saisons, le temps, les parties du jour / Thematiek : de seizoenen, de jaargetijden, het weer, de delen van de dag
---------------
Cube Houses, Rotterdam, Alberto Garcia
----------------
---------------

Document 'Seizoenen / Jaargetijden' sur Pinterest

jeudi 15 septembre 2016

Oefeningen; exercices / trappen van vergelijking; degrés de comparaison (3) / de vergrotende trap, de comparatief; le comparatif / Nederlandse spraakkunst (grammatica); grammaire néerlandaise

 • Grammaire néerlandaise : théorie / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : theorie
 • Les degrés de comparaison : le comparatif / De trappen van vergelijking : de comparatief, de vergrotende trap, de vergelijkende trap
 • Emploi de DAN et ALS
---------------
Red tulips, Hisakuni Fujimoto
---------------

Vergelijk en maak zinnetjes met behulp van de woorden.
--------------
OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

- Het glas water is voller dan het glas melk. / Het glas melk is minder vol dan het glas water.
- De broek is duurder dan de rok. / De rok is minder duur dan de broek.
- Ton komt later terug dan Henk.
- De slaapkamer van Lea is ruimer dan de slaapkamer van Jan. / De slaapkamer van Jan is minder ruim dan de slaapkamer van Lea.
- De tafel van de woonkamer is lager dan de tafel van de keuken. / De tafel van de keuken is minder laag dan de tafel van de woonkamer.
---------------

Document 'Vergelijk' (3) en format JPG sur Pinterest https://www.pinterest.fr/pin/319051954835544413/

mercredi 14 septembre 2016

Oefeningen ; exercices / trappen van vergelijking; degrés de comparaison (2) / de vergrotende trap, de comparatief; le comparatif / Nederlandse spraakkunst (grammatica); grammaire néerlandaise

 • Grammaire néerlandaise : théorie / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : theorie
 • Les degrés de comparaison : le comparatif / De trappen van vergelijking : de comparatief, de vergrotende trap, de vergelijkende trap
 • Emploi de DAN et ALS

Koppelpoort, Amersfoort, Nederland
---------------  
 Vergelijk en maak zinnetjes met behulp van de woorden.

--------------
OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

- Het huis van de Verhagens is even zo groot als het huis van de Buyls. / Het huis van de Verhagens is net zo groot als het huis van de Buyls.
- De rok van Lies is langer dan de rok van Marjolein. / De rok van Marjolein is minder lang dan de rok van Lies.
- De brief van mijn broer is even kort als de brief van mijn nicht. / De brief van mijn broer is net zo kort als de brief van mijn nicht.
- Ik rijd vlugger met de brommer dan met de fiets.
- Henk eet evenveel als Peter.

Document 'Vergelijk' en format JPG sur Pinterest :

https://fr.pinterest.com/pin/319051954835538261/

mardi 13 septembre 2016

Oefeningen; exercices / trappen van vergelijking; degrés de comparaison (1) / de vergrotende trap, de comparatief; le comparatif / Nederlandse spraakkunst (grammatica); grammaire néerlandaise

 • Grammaire néerlandaise : théorie / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : theorie
 • Les degrés de comparaison : le comparatif / De trappen van vergelijking : de comparatief, de vergrotende trap, de vergelijkende trap
 • Emploi de DAN et ALS
Dordrecht, Nederland
--------------
Vergelijk en maak zinnetjes met behulp van de woorden.

--------------
OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

De roze blouse is mooier dan de groene blouse. / De groene blouse is minder mooi dan de roze blouse. / De groene blouse is niet zo mooi als de roze blouse.
De schooltas is groter dan de handtas. / de handtas is minder groot dan de schooltas. / de handtas is niet zo groot als de schooltas.
Er zijn minder rozen dan tulpen.
Er zijn meer flessen wijn dan flessen whisky.

Document 'Vergelijk' en format JPG sur Pinterest :

https://www.pinterest.fr/pin/319051954835523666/

vendredi 9 septembre 2016

Grammaire : ik werk voor school / ik werk voor de school - néerlandais - article défini

 • Questions linguistiques et grammaticales; grammaire néerlandaise: théorie / Taal- en grammaticavragen; Nederlandse grammatica, spraakkunst : theorie
 • Utilisation d'une préposition, suivie ou non d'un article défini / Gebruik van een voorzetsel (prepositie) met of zonder lidwoord (artikel)
 • Emploi ou omission de l'article défini / Gebruik of weglating van het lidwoord (het artikel)

Op school, Cornelis Jetses
---------------
Ik werk voor school / Ik werk voor de school
Wat is correct ?

Beide zijn correct, maar er is een betekenisverschil. / Les deux sont corrects, mais il y a une différence de sens.

Ik werk voor (de) school.


Het lidwoord 'de' kan hier staan, maar kan ook worden weggelaten. Als het lidwoord achterwege blijft, gaat het niet over een welbepaalde school, maar om 'school' in het algemeen. / 

L'article 'de' peut être utilisé dans ce cas, mais peut être également omis. Quand l'article défini est absent, il ne s'agit pas d'une école bien définie, mais de l'école en général.

(1) Ik werk voor school.
(2) Ik werk voor de school.

In zin (1) gaat het niet om een welbepaalde school, maar om onderwijs in het algemeen. Zin (1) betekent dan 'ik maak mijn huiswerk, ik ben aan het studeren'. In zin (2) gaat het wel om een welbepaald exemplaar, dat eventueel ook nader kan worden gespecificeerd in een nabepaling. Bijvoorbeeld: 'ik werk voor de school (die gisteren in het nieuws kwam)'. /  


Dans la phrase (1), il ne s'agit pas d'une école bien définie mais de l'enseignement en général. La phrase (1) signifie alors 'je fais mes devoirs, je suis en train d'étudier'. Dans la phrase (2), il s'agit en fait d'un élément déterminé qui, éventuellement, peut faire aussi l'objet d'une précision par l'emploi d'un élément explicatif. Par exemple: 'je travaille pour l'école (qui a fait hier la une des journaux)'.


Vergelijkbaar zijn : / Cas analogues:

(3) Ik ga naar kantoor. (algemene betekenis: 'naar mijn werk') / (sens général: 'au travail')
(4) Ik ga naar het kantoor. (een bepaald kantoor, bijv. het kantoor van de baas) / (un certain bureau, par ex. le bureau du patron).
(5) Hij kruipt in bed. (algemene betekenis: 'hij gaat slapen') / (sens général: 'il va dormir')
(6) Hij kruipt in het bed. (concreet: een welbepaald bed, dat al eerder in de context aan bod kwam) / (concret: un lit déterminé qui a déjà été mentionné auparavant dans le contexte).

Voor de praktijk van het taalgebruik is het verschil tussen de concrete en en de algemene betekenis soms van weinig belang. / 

Dans la pratique courante de la langue, la différence entre le sens concret et le sens général est parfois de peu d'importance.

jeudi 8 septembre 2016

Web : ressources et documents pédagogiques

 • Outils pédagogiques / Pedagogische instrumenten, pedagogische tools
 • Ressources pédagogiques / Pedagogische hulpmiddelen
 • Séquences pédagogiques / Leersequenties, lessequenties
 • Documents et fiches pédagogiques / Pedagogische documenten en fiches
Panorama du pont Erasmus et du fleuve la Meuse à Rotterdam

--------------
Cours, exercices, vocabulaire en néerlandais / Cursussen, oefeningen, woordenschat in het Nederlands
--------------

Toutes les ressources pédagogiques à consulter sur docnederlands http://docnederlands.blogspot.com/search/label/liens