mardi 11 octobre 2016

Woordenschatoefening : Halloween; halloweenfeest; la fête d'Halloween / exercice de vocabulaire / Nederlands; néerlandais

  • Exercice lexical en néerlandais / Lexicale oefening in het Nederlands
  • Thème : la fête d'Halloween / Thema : het halloweenfeest
  • Mots utilisés / Gebruikte woorden : vleermuis, skelet, spook, grafzerk, uil, lantaarn, pompoen, heks, ketel
---------------
---------------

VUL IN / COMPLÈTE


Document 'Halloween' (2) en format JPG sur Pinterest : https://fr.pinterest.com/pin/319051954835919143/


OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

1. lantaarn
2. vleermuizen
3. grafzerken
4. heks
5. ketel
6. skelet / uil
7. spook
8. pompoen

lundi 10 octobre 2016

Woordenschatoefening; exercice de vocabulaire : Halloween; halloweenfeest; la fête d'Halloween / Nederlands; néerlandais

  • Exercice lexical en néerlandais / Lexicale oefening in het Nederlands
  • Thème : la fête d'Halloween / Thema : het halloweenfeest
  • Mots utilisés / Gebruikte woorden : doodshoofd, mummie, spookhuis, kaars, zombie, kat, snoepje, spinnenweb, drankje, vampier
---------------

---------------
VUL IN / COMPLÈTE


Document 'Halloween (A)' en format JPG sur Pinterest : https://fr.pinterest.com/pin/319051954835907416/


OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

1. spookhuis
2. vampier
3. snoepjes
4. Kaarsen
5. drankjes
6. mummie
7. spinnenweb
8. kat
9. doodshoofden
10. zombie

vendredi 7 octobre 2016

Woordenschatoefening; exercice de vocabulaire : tegenstellingen, les contraires (2) / Nederlands; néerlandais

  • Exercice lexical en néerlandais / Lexicale oefening in het Nederlands
  • Antonymes, contraires / Antoniemen, tegengestelden, tegenstellingen, tegenovergestelden
---------------
GIF - typische Hollandse windmolen
---------------
TEGENSTELLINGEN / LES CONTRAIRES (2)

---------------

Document TEGENSTELLINGEN / LES CONTRAIRES' (2) en format PNG sur Pinterest https://fr.pinterest.com/pin/319051954835852076/

---------------
OPLOSSINGEN / SOLUTIONS


01. recht
02. nat, vochtig
03. taai
04. nieuw, gloednieuw, hernieuwd
05. bol
06. zoet, gesuikerd
07. rauw
08. afwezig
09. correct, juist, goed
10. ruw, oneffen , stroef
11. smal, nauw, eng
12. aardig, lief
13. gesloten, dicht
14. dichtbij, nabij
15. gewoon, alledaags, banaal

lundi 3 octobre 2016

Woordenschatoefening; exercice de vocabulaire : tegenstellingen, les contraires (1) / Nederlands; néerlandais

  • Exercice lexical en néerlandais / Lexicale oefening in het Nederlands
  • Antonymes, contraires / Antoniemen, tegengestelden, tegenstellingen, tegenovergestelden
---------------
GIF : 'n Fijne dag allemaal 

Een fijne dag allemaal!

WOORDENSCHAT :

zachtjes : [E] softly, quietly, gently / [F] doucement, tranquillement / [D] leise , langsam , sachte
waaien : [E] to blow / [F] souffler / [D] wehen
zodat : [E] in order (that), so that / [F] de sorte que, si bien que / [D] sodass
draaien [E] to revolve, to turn / [F] tourner / [D] (sich) drehen
de straal [E] the (sun) beam / [F] le rayon (du soleil) / [D] der Sonnenstrahl
overgieten : [E] to suffuse (with light) / [F] inonder (de lumière) / [D] (mit Licht) überfluten
genieten [E] to enjoy / [F] profiter de / [D] genießen
---------------
TEGENSTELLINGEN / LES CONTRAIRES


Document 'TEGENSTELLINGEN / LES CONTRAIRES' en format PNG sur Pinterest : https://fr.pinterest.com/pin/319051954835802411/

---------------
OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

01. duur
02. arm
03. na / achter
04. heel, intact, ongeschonden, nieuw
05. waar, werkelijk, reëel
06. laf, lafhartig
07. jong, nieuw
08. even
09. koud, fris, koel
10. nat, vochtig
11. triest, triestig, verdrietig, droevig, bedroefd, treurig
12. dun, mager, slank
13. oud, ouderwets, versleten
14. prettig
15. gezond, fit
16. aardig, lief, zachtaardig
17. lang
18. oud
19. saai, vervelend, eentonig
20. taai