lundi 24 septembre 2018

L'adjectif possessif; het bezittelijk voornaamwoord (het possessief pronomen) / grammaire néerlandaise; Nederlandse spraakkunst (grammatica)

  • Grammaire néerlandaise : théorie / Nederlandse spraakkunst, Nederlandse grammatica : theorie
  • L'adjectif possessif / Het bezittelijk voornaamwoord, het possessief pronomen : bijvoeglijke vormen, niet-zelfstandige vormen
  • Transcription phonétique / Fonetische transcriptie
  • Activité de classe : rappel d'un point grammatical / Klasactiviteit : herhaling van een grammatica-item
---------------
Overzichtstabel : het bezittelijk voornaamwoord, het possessief pronomen : bijvoeglijke vormen (niet-zelfstandige vormen)
Tableau récapitulatif : les adjectifs possessifs
Klik op de afbeelding om die te vergroten! / Of klik rechts op de afbeelding om die in een nieuw venster open te doen!
Cliquez sur l'illustration pour l'agrandir! / Ou cliquez droit sur l'illustration pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre!
--------------
Pinterest : document 'Adjectifs possessifs / Bezittelijke voornaamwoorden' en format JPEG
https://www.pinterest.fr/pin/319051954832209422/
https://i.pinimg.com/564x/f9/35/95/f935955323169cf87cde4254c9882798.jpg
Doctissimo : document 'Adjectifs possessifs / Bezittelijke voornaamwoorden' in jpeg-formaat
http://club.doctissimo.fr/profnlds/nederlandse-spraakkunst-neerlandaise-805740/photo/possessifs-bezittelijke-voornaamwoorden-27003037.html
Document 'Adjectifs possessifs / Bezittelijke voornaamwoorden' en format PDF
https://drive.google.com/file/d/1yXvl3uE1vbwi369QtRlTZ_ZY2ANADtID/view?usp=sharing
Communauté G+ Nederlands leren / Néerlandais, Dutch : document 'Adjectifs possessifs / Bezittelijke voornaamwoorden' in jpeg-formaat
https://www.pinterest.fr/pin/319051954832209422/

vendredi 21 septembre 2018

Exercice grammatical; grammatica-oefening : voorzetsels, preposities; prépositions / situer dans l'espace; in de ruimte situeren / néerlandais; Nederlands

  • Grammaire : exercices / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : oefeningen
  • Mots-clés : le carrefour; la circulation / Trefwoorden, sleutelwoorden : het kruispunt, de kruising; het verkeer
  • Prépositions / Voorzetsels, preposities
  • Situer dans l'espace / In de ruimte situeren
  • Décrire une image / Een beeld beschrijven
---------------
Invuloefening / Exercice à compléter
Bekijk de tekening, lees elke zin en vul het correcte voorzetsel (prepositie) in.
Observe le dessin, lis chaque phrase et complète avec la préposition adéquate.  

01. Het meisje loopt vlug .............. het park.
02. De grote boom staat ............. het huis.
03. De boom staat rechts .............. het huis.
04. Een zebrapad ligt altijd ............. twee stoepen.
05. Binnen .............. de school zie je niets.
06. ............. het kruispunt staan verkeerslichten.
07. De bestuurder van de vrachtwagen wacht ............. het groene licht.
08. De auto's rijden ............. de weg.
09. Er is een hek ............. de ingang van de school.
10. .............. het stuur van de gele wagen zit een bestuurder.
11. Er staan struiken ............. de grote boom.
12. De cipres staat niet ............. het midden van het park.
---------------
OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

01. Het meisje loopt vlug langs het park.
02. De grote boom staat naast / dicht bij het huis.
03. De boom staat rechts van het huis.
04. Een zebrapad ligt altijd tussen twee stoepen.
05. Binnen in de school zie je niets.
06. Op het kruispunt staan verkeerslichten.
07. De bestuurder van de vrachtwagen wacht op het groene licht.
08. De auto's rijden op de weg.
09. Er is een hek bij / aan de ingang van de school.
10. Achter het stuur van de gele wagen zit een bestuurder.
11. Er staan struiken naast de grote boom / dicht bij de grote boom / om de grote boom heen / rondom de grote boom.
12. De cipres staat niet in het midden van het park.
Pinterest : document 'het kruispunt / de kruising' - format JPEG
Doctissimo : document 'het kruispunt / de kruising' - jpeg-formaat
Document 'het kruispunt / de kruising' - format PDF