jeudi 9 mai 2019

L'inversion; de inversie / ordre des mots; woordvolgorde / exercice de grammaire; grammatica-oefening / néerlandais; Nederlands

  • Construction  de la phrase : l'inversion / Zinsbouw, zinsconstructie : de inversie
  • Ordre des mots / Woordvolgorde
  • Grammaire de base / Basisgrammatica
  • Exercice grammatical / grammatica-oefening
---------------
 DE INVERSIE  L'INVERSION 

Verander de zinsbouw volgens het model : begin de zin met het onderstreepte woord.
Change la construction de la phrase selon le modèle : commence la phrase avec le mot souligné.

Ze heeft daar een mooi huis.
Daar heeft ze een mooi huis.

01. Hij gaat morgen met vakantie.
......................................................................................
02. Peter woont nu in Antwerpen.
......................................................................................
03. Je blijft zondag thuis.
......................................................................................
04. Ik wacht hier op de kinderen.
......................................................................................
05. Tom en Ina komen om 3 uur.
......................................................................................
06. Hij leest de krant in de tuin.
......................................................................................
07. Hij rijdt met de fiets naar het centrum van de stad.
......................................................................................
08. Hij luistert naar de radio op zijn kamer.
......................................................................................
09. We werken zaterdag in de tuin.
......................................................................................
10. Je gaat vaak naar het zwembad.
......................................................................................
11. Ze kan je misschien helpen.
......................................................................................
12. Ik wil dat niet doen !
......................................................................................
13. Wij drinken nog een kopje koffie op het terras.
......................................................................................
14. Zij staat om 6 uur 's morgens op.
......................................................................................
15. Er staat een politieagent op de hoek van de straat.
......................................................................................
---------------
SOLUTIONS  OPLOSSINGEN 
01. Morgen gaat hij met vakantie.
02. Nu woont Peter in Antwerpen.
03. Zondag blijf je thuis.
04. Hier wacht ik op de kinderen.
05. Om drie uur komen Tom en Ina.
06. In de tuin leest hij de krant.
07. Met de fiets rijdt hij naar het centrum van de stad.
08. Op zijn kamer luistert hij naar de radio.
09. Zaterdag werken we in de tuin.
10. Vaak ga je naar het zwembad.
11. Misschien kan ze je helpen.
12. Dat wil ik niet doen !
13. Op het terras drinken wij nog een kopje koffie.
14. Om 6 uur 's morgens staat zij op.
15. Op de hoek van de straat staat (er) een politieagent.
---------------
Doctissimo : oefening 'de inversie - l'inversion'  / format JPEG
Pinterest : oefening 'de inversie - l'inversion' / jpeg-formaat
-

mardi 30 avril 2019

Exercice; oefening / texte à compléter; invultekst : België en Nederland / compréhension à la lecture; leesvaardigheid / vocabulaire; woordenschat / grammaire; grammatica / néerlandais; Nederlands

  • Exercice lexical et grammatical / Woordenschat- en grammaticaoefening
  • Vocabulaire de base néerlandais / Basiswoordenschat Nederlands
  • Thème : pays, Belgique, Pays-Bas / Thema : landen, België, Nederland
  • Emploi du comparatif / Gebruik van de vergrotende trap; gebruik van de comparatief
  • Texte à compléter / Invultekst
Vaalserberg gezien vanuit het westen, Limburg, Nederland
 ---------------
 België en Nederland 

 Invultekst   Texte à compléter 

Vul de bijvoeglijke naamwoorden (adjectieven) en de bijwoorden (adverbia) in. Opgelet! Soms moet je een comparatief (vergrotende trap) gebruiken. / Complète avec les adjectifs et adverbes proposés. Attention ! Parfois, il faut utiliser un comparatif.
Vul ook de zelfstandige naamwoorden (substantieven) in. Opgelet ! Soms moet je een meervoud (pluralis) gebruiken. / Complète aussi avec les substantifs proposés. Attention ! Parfois, il faut utiliser un pluriel.

hoog - breed - breed [comparatief] - vaak, vaak [comparatief] - vlak - vlak [comparatief] - laag - laag [comparatief]

berg - land - land - België - rivier - Nederland - Nederland
Klik op de afbeelding om die te vergroten! / Of klik rechts op de afbeelding om die in een nieuw venster open te doen!
Cliquez sur l'illustration pour l'agrandir! / Ou cliquez droit sur l'illustration pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre!
---------------
 Volledige tekst  texte complet 

Een groot deel van België is laag, maar Nederland is nog veel lager. In  Nederland is de Vaalserberg (een berg van ongeveer 322 meter) al heel hoog. De rivieren zijn daar breed, veel breder dan in ons land. Het hele land is vlak, veel vlakker dan andere landen. Het regent er vaak, nog vaker dan bij ons.
---------------
Doctissimo : document 'België en Nederland' / format JPEG
-
Document 'België en Nederland' / pdf-formaat