mardi 7 août 2018

Exercice grammatical; grammatica-oefening : le présent, l'indicatif présent; de o.t.t. (de onvoltooid tegenwoordige tijd), het presens / néerlandais; Nederlands

  • Exercice grammatical contextualisé / Grammaticale oefening in context
  • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
  • Le présent, l'indicatif présent / De o.t.t. (de onvotooid tegenwoordige tijd), het presens
---------------
 EXERCICE : complétez par la forme verbale correcte.  
 OEFENING : vul de juiste werkwoordsvorm in. 
Klik op de afbeelding om die te vergroten! / Of klik rechts op de afbeelding om die in een nieuw venster open te doen!
Cliquez sur l'illustration pour l'agrandir! / Ou cliquez droit sur l'illustration pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre!

WOORDENSCHAT / VOCABULAIRE 

de huiskamer (= de woonkamer, de living) : le living, le séjour
de jarige [iemand die zijn verjaardag viert] : la personne dont c'est l'anniversaire
Dirk z'n bord = het bord van Dirk : l'assiette de Dirk
het cadeau (= het geschenk) : le cadeau
het briefje [< de brief] : la petite lettre
Dirk z'n naam = de naam van Dirk : le nom de Dirk
Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag! : Joyeux anniversaire!
roepen : crier
vrolijk : joyeux
de stem : la voix
meteen (= direct, rechtstreeks) : tout de suite, immédiatement
het horloge : la montre
de voetbal : le ballon de foot(ball)
echt : vraiment
Hij ziet er tevreden uit. : Il a l'air content.
----------------
 SOLUTIONS / OPLOSSINGEN 

In de huiskamer staan vader en moeder op de jarige te wachten. Er staat een mooi bloemetje op tafel. Naast Dirk z'n bord liggen allerlei cadeautjes. Daar ligt ook een briefje met Dirk z'n naam erop. En hieronder kun/kan je lezen wat vader geschreven heeft : 'Vandaag 10 jaar!'
'Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag!' roept vader met vrolijke stem, als Dirk binnenkomt. Het jongetje kijkt meteen naar de tafel waarop de cadeautjes liggen. Hij krijgt een horloge, enkele boeken en een voetbal. Hij ziet er echt tevreden uit!
Doctissimo : document 'Dirk is jarig' en format JPEG
-
Document 'Dirk is jarig' en format PDF

mardi 17 juillet 2018

Exercice de vocabulaire; woordenschatoefening : 'Mensen op straat' (beroepen); 'Des gens en rue' (professions) / néerlandais; Nederlands

  • Exercice d'appariement, exercice d'association / Combineeroefening, matchingoefening / associatieoefening
  • Thème : professions / Thema : beroepen
  • Vocabulaire néerlandais / Nederlandse woordenschat
---------------
MENSEN OP STRAAT (BEROEPEN)
DES GENS EN RUE (PROFESSIONS)

Verbind elk personage met een beroepsnaam. Welk beroep staat niet op het beeld? Kies daarna het passende zinnetje.
Associe chaque personnage à un nom de profession. Quelle profession ne figure pas sur l'image? Choisis ensuite la phrase adéquate.
Klik op de afbeelding om die te vergroten! / Of klik rechts op de afbeelding om die in een nieuw venster open te doen!
Cliquez sur l'illustration pour l'agrandir! / Ou cliquez droit sur l'illustration pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre!
----------------
Schrijf hieronder je antwoorden. / Ecris tes réponses ci-dessous.

de politieagent ➛ nummer? ..... / letter? .....
de ijsverkoopster ➛ nummer? ..... / letter? .....
de postbode ➛ nummer ? ..... / letter? .....
de bakker ➛ nummer? ..... / letter? .....
de melkboer ➛ nummer? ..... / letter? .....
de vuilnisman ➛ nummer? ..... / letter? .....

Woordenschat / Vocabulaire

de poltieagent = de poltieman; de politieagente = de politievrouw
de ijsverkoopster = de ijscovrouw [zeldzaam / rare]; de ijsverkoper = de ijscoman
de postbode = de brievenbesteller [formele of administratieve taal / langue formelle ou administrative]
de bakker; de bakkersvrouw
de melkboer = de melkbezorger, de melkman; de melkboerin = de melkbezorgster, de melkvrouw, het melkmeisje
de vuilnisman = de vuilnisophaler
---------------

OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

de politieagent 3c
de ijsverkoopster  4a
de postbode 2f
de bakker ➛ staat niet op het beeld! / -- e
de melkboer 1b
de vuilnisman 5d

Doctissimo : document 'Mensen op straat (beroepen)' - format JPG
--