mardi 10 septembre 2019

L'inversion; de inversie / ordre des mots; woordvolgorde / exercice de grammaire; grammatica-oefening / néerlandais; Nederlands

  • Construction de la phrase : l'inversion / Zinsbouw, zinsconstructie : de inversie
  • Ordre des mots / woordvolgorde
  • Grammaire de base / Basisgrammatica
  • Exercice de grammaire / grammaticale oefening, grammaticaoefening
---------------
 Oefening : DE INVERSIE   /  Exercice : L'INVERSION 

Commence les phrases suivantes par les mots en italique.
Begin de volgende zinnen met de cursief gedrukte woorden.

01. Je krijgt lekker eten in dat hotel.
...........................................................................
02. Jan is misschien ouder dan mijn zus.
...........................................................................
03. Hij houdt helemaal niet van vis.
...........................................................................
04. We krijgen koud vlees vandaag.
...........................................................................
05. Onze vriend neemt de bus om half drie.
...........................................................................
06. Ik hou helemaal niet van die kaas.
...........................................................................
07. Klaas moet vanmiddag naar de stad gaan.
...........................................................................
08. Je woont nu alleen.
........................................................................... 
09. Ik ben jarig op 8 juni.
...........................................................................
10. Mijn broer speelt met de hond in de tuin.
............................................................................
11. We blijven de hele avond bij onze oude vriend Bokma.
............................................................................
12. Hij gaat morgen met zijn broer naar Antwerpen.
............................................................................
13. We kunnen elkaar vanavond niet zien.
............................................................................
14. Ze vieren zondag de verjaardag van hun grootvader.
............................................................................
15. Je kunt de hele dag aan verschillende sportactiviteiten meedoen.
............................................................................
woordenschat ➛ verschillende ... : différent(e)s ... / meedoen (aan) : participer (à)
---------------

SOLUTIONS  OPLOSSINGEN 
01. In dat hotel krijg je lekker eten.
02. Misschien is Jan ouder dan mijn zus.
03. Van vis houdt hij helemaal niet.
04. Vandaag krijgen we koud vlees.
05. Om half drie neemt onze vriend de bus.
06. Van die kaas hou ik helemaal niet.
07. Vanmiddag moet Klaas naar de stad gaan.
08. Nu woon je alleen.
09. Op 8 juni ben ik jarig.
10. In de tuin speelt mijn broer met de hond.
11. De hele avond blijven we bij onze oude vriend Bokma.
12. Met zijn broer gaat hij morgen naar Antwerpen.
13. Vanavond kunnen we elkaar nier zien.
14. Zondag vieren ze de verjaardag van hun grootvader.
15. De hele dag kun je aan verschillende sportactiviteiten meedoen.
---------------
Doctissimo : document 'Oefening : de inversie / Exercice : l'inversion' / format JPEG
-
Pinterest : document 'Oefening : de inversie / Exercice : l'inversion' / jpeg-formaat
-

mardi 3 septembre 2019

Boodschap in een fles (tekst); Bouteille à la mer (texte) / combineeroefening; exercice d'appariement / compréhension à la lecture; leesvaardigheid / woordenschat; vocabulaire / Nederlands; néerlandais

  • Activité de lecture, compréhension à la lecture / Leesactiviteit, leesvaardigheid
  • Exercice d'appariement, exercice d'associations / Combineeeroefening, matchingoefening, associatieoefening
  • Thème : mer, vacances / Thema : zee, vakantie
  • Dessins et texte / Tekeningen en tekst
---------------
 Leesactiviteit : BOODSCHAP IN EEN FLES 
 Activité de lecture : BOUTEILLE A LA MER 
Klik op de afbeelding om die te vergroten!
Klik rechts op de afbeelding om die in een nieuw venster open te doen!
Cliquez sur l'illustration pour l'agrandir!
Cliquez droit sur l'illustration pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre!
---------------
Verbind elke paragraaf van de tekst met de passende tekening.
Associe chaque paragraphe du texte avec le dessin correspondant.

a) Hij doet de fles open en begint de boodschap te lezen. Hij vindt het leuk dat het Nederlandse tekstje in het Frans en in het Engels vertaald is.

b) Een Nederlandse jongen die een cruise maakt aan boord van de Equinox, schrijft de volgende boodschap : rustige zee, prachtig weer, richting Griekenland, leuke sfeer op de boot, nog zes dagen vakantie, woonplaats Venlo (Nederland). Hij schrijft ook zijn tekstje in het Frans en in het Engels. En hij vergeet niet om zijn e-mailadres erbij te zetten.

c) Een paar weken later vindt een jongen de fles op het strand van Vielle-Saint-Girons (Frankrijk) waar hij zijn vakantie met zijn ouders doorbrengt. Eigenlijk woont hij in de Belgische stad Bergen. Hij ziet het briefje in de fles en wou graag weten wat erin geschreven staat.

d) Hij gaat naar huis terug en besluit om op de boodschap te antwoorden. In zijn briefje stelt hij zich voor : hij is vijftien jaar oud, leert graag vreemde talen en interesseert zich voor aardrijkskunde. Hij vertelt ook dat hij op school Nederlands leert en dat hij graag een penvriend zou willen hebben. Hij vraagt hem of het mogelijk is met hem of iemand van zijn familie in het Nederlands te corresponderen. Natuurlijk vergeet hij ook niet om zijn e-mailadres erbij te zetten.

e) Hij stopt het briefje in een fles, die hij een paar seconden later in de zee gooit. Hij is erg benieuwd waar die zal aanspoelen.

f) Nu ziet hij de fles op het water drijven ...
---------------

OPLOSSINGEN  SOLUTIONS 
1 b / 2 e / 3 f / 4 c / 5 a / 6 d
---------------
Doctissimo : leesactiviteit 'BOODSCHAP IN EEN FLES' / jpeg-formaat
-
Pinterest : activité de lecture 'BOODSCHAP IN EEN FLES' / format JPEG
-
Activité de lecture 'BOODSCHAP IN EEN FLES' / format PDF