lundi 20 août 2018

Exercice de grammaire; grammatica-oefening : er is, er zijn; il y a / le présent, l'indicatif présent; de o.t.t. (de onvoltooid tegenwoordige tijd), het presens / néerlandais; Nederlands

  • Structure : er is + singulier, er zijn + pluriel (il y a) / Structuur : er is + enkelvoud/singularis, er zijn + meervoud/pluralis
  • Exercice grammatical / grammaticaoefening
  • Le présent, l'indicatif présent / de o.t.t. (de onvoltooid tegenwoordige tijd), het presens
  • 👉 Grammaire (théorie) / Grammatica (theorie) : er is, er zijn  http://docnederlands.blogspot.com/search/label/er%20is
---------------
 Oefening : 'er is' of 'er zijn' ? / Exercice : 'er is' ou 'er zijn' ? 

Vul in. / Complète.

01. Er ........... suiker naast het kopje.
02. Er ........... drie stoelen naast elkaar.
Woordenschat ➛ naast elkaar : l'un(e) à côté de l'autre
03. Er ........... een groot raam in mijn kamer.
04. Er ........... melk in huis.
05. Er ........... plaats voor twee wagens in de garage.
06. Er ........... vijf jongens aan de bushalte.
07. Er ........... veel kinderen in het park.
08. Er ........... drie kamers in dat huis.
09. Er ........... een nieuwe leraar op school.
10. Er ........... een bus om het halfuur.
Woordenschat ➛ om het halfuur : toutes les demi-heures
11. Er ........... geen koffie meer.
12. Er ........... een fiets voor iedereen.
13. Er ........... weinig meisjes in de klas.
Woordenschat ➛ weinig : peu de
14. Er ........... vier seizoenen op aarde.
Woordenschat ➛ de aarde : la terre
15. Er ........... een heer die naar je vraagt.
16. Er ........... een beetje wind!
17. Er ........... bussen die vanaf de luchthaven naar de stad rijden.
Woordenschat ➛ de luchthaven : l'aéroport
18. Er ........... katten die het liefst binnen blijven.
Woordenschat ➛ het liefst : de préférence
19. Er ........... veel lawaai !
Woordenschat ➛ het lawaai : le bruit
20. ........... er misschien een probleem ?


---------------
SOLUTIONS  OPLOSSINGEN 

01. Er is
02. Er zijn
03. Er is
04. Er is
05. Er is
06. Er zijn
07. Er zijn
08. Er zijn
09. Er is
10. Er is
11. Er is
12. Er is
13. Er zijn
14. Er zijn
15. Er is
16. Er is
17. Er zijn
18. Er zijn
19. Er is
20. Is er
Doctissimo : document 'Er is, er zijn' en format JPEG

jeudi 16 août 2018

Exercice de vocabulaire; woordenschatoefening : paires de mots; woordparen / néerlandais; Nederlands

  • Exercice d'appariement, exercice d'association / Combineeroefening, matchingoefening, associatieoefening
  • Paires de mots / Woordparen, woordenparen
  • Vocabulaire néerlandais / Nederlandse woordenschat
---------------
Exercice : PAIRES DE MOTS   Oefening : WOORDPAREN 

Relie les mots entre eux / Verbind de woorden met elkaar
01. stoffer [de] ➛ letter ? : .....
02. vork [de] ➛ letter ? : .....
03. kopje [het] ➛ letter ? : .....
04. tefale [de] ➛ letter ? : .....
05. jong ➛ letter ? : .....
06. vader [de] ➛ letter ? : .....
07. moeder [de] ➛ letter ? : .....
08. opa [de] ➛ letter ? : .....
09. oom [de] ➛ letter ? : .....
10. neef [de] ➛ letter ? : .....
11. peper [de] ➛ letter ? : .....
12. naald [de] ➛ letter ? : .....
13. potten [< de pot] ➛ letter ? : .....
14. armen [< de arm] ➛ letter ? : .....
15. ramen [< het raam] letter ? : .....
---------------

SOLUTIONS  OPLOSSINGEN 

01. stoffer ➛ i. blik
02. vork ➛ f. mes
03. kopje ➛ b. schotel
04. tafel ➛ n. stoel
05. jong ➛ l. oud
06. vader ➛ d. zoon
07. moeder ➛ o. dochter
08. opa ➛ a. oma
09. oom ➛ h. tante
10. neef ➛ g. nicht
11. peper ➛m. zout
12. naald ➛ c. draad
13. potten ➛ j. pannen
14. armen ➛ k. benen
15. ramen ➛e. deuren
Doctissimo : document 'Woordparen / Paires de mots' - format JPEG
--