mercredi 14 décembre 2016

Woordenschatoefening : 'In de stad. Wat is abnormaal?' / exercice de vocabulaire / Nederlands; néerlandais

 • Exercice lexical en néerlandais / Lexicale oefening in het Nederlands
 • Thème : de stad / Thema : de stad
 • Phrases à compléter / In te vullen zinnen
---------------
Brugge (België) : winteravond aan de Rozenhoedkaai
In de stad
--------------
Bekijk de afbeelding. Wat is abnormaal?
Vul de ontbrekende woorden in.

voordeur – midden – voorgevel – wiel – vierkant – kop - bank – ondersteboven – wiel – lijn – midden – bel

1) De .................... van het wandelwagentje hebben een .................... vorm .
2) Er ontbreekt een .................... aan de fiets waarop de dame zit.
3) Het meisje dat met een jojo speelt en het jongetje dat met zijn kauwgom een .................... blaast staan .................... op de straat.
4) De man die zijn poedel aan de ..................... houdt, loopt op de .................... van een huis.
5) Twee jongeren staan .................... op de straat te praten.
6) De man die zijn krant leest, zit op een .................... die tegen een raam staat.
7) De .................... die het jongetje opendoet, is verkeerd geplaatst.
8) Het huis met de blauwe gevel staat .................... : dat betekent dat het op zijn .................... staat.

---------------

Document 'In de stad' en format JPG sur Pinterest : https://fr.pinterest.com/pin/319051954836782641/OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

1) De wielen van het wandelwagentje hebben een vierkante vorm .
2) Er ontbreekt een wiel aan de fiets waarop de dame zit.
3) Het meisje dat met een jojo speelt en het jongetje dat met zijn kauwgom een bel blaast staan midden op de straat.
4) De man die zijn poedel aan de lijn houdt, loopt op de voorgevel van een huis.
5) Twee jongeren staan midden op de straat te praten.
6) De man die zijn krant leest, zit op een bank die tegen een raam staat.
7) De voordeur die het jongetje opendoet, is verkeerd geplaatst.
8) Het huis met de blauwe gevel staat ondersteboven : dat betekent dat het op zijn kop staat.

mardi 11 octobre 2016

Woordenschatoefening : Halloween; halloweenfeest; la fête d'Halloween / exercice de vocabulaire / Nederlands; néerlandais

 • Exercice lexical en néerlandais / Lexicale oefening in het Nederlands
 • Thème : la fête d'Halloween / Thema : het halloweenfeest
 • Mots utilisés / Gebruikte woorden : vleermuis, skelet, spook, grafzerk, uil, lantaarn, pompoen, heks, ketel
---------------
---------------

VUL IN / COMPLÈTE


Document 'Halloween' (2) en format JPG sur Pinterest : https://fr.pinterest.com/pin/319051954835919143/


OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

1. lantaarn
2. vleermuizen
3. grafzerken
4. heks
5. ketel
6. skelet / uil
7. spook
8. pompoen

lundi 10 octobre 2016

Woordenschatoefening; exercice de vocabulaire : Halloween; halloweenfeest; la fête d'Halloween / Nederlands; néerlandais

 • Exercice lexical en néerlandais / Lexicale oefening in het Nederlands
 • Thème : la fête d'Halloween / Thema : het halloweenfeest
 • Mots utilisés / Gebruikte woorden : doodshoofd, mummie, spookhuis, kaars, zombie, kat, snoepje, spinnenweb, drankje, vampier
---------------

---------------
VUL IN / COMPLÈTE


Document 'Halloween (A)' en format JPG sur Pinterest : https://fr.pinterest.com/pin/319051954835907416/


OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

1. spookhuis
2. vampier
3. snoepjes
4. Kaarsen
5. drankjes
6. mummie
7. spinnenweb
8. kat
9. doodshoofden
10. zombie

vendredi 7 octobre 2016

Woordenschatoefening; exercice de vocabulaire : tegenstellingen, les contraires (2) / Nederlands; néerlandais

 • Exercice lexical en néerlandais / Lexicale oefening in het Nederlands
 • Antonymes, contraires / Antoniemen, tegengestelden, tegenstellingen, tegenovergestelden
---------------
GIF - typische Hollandse windmolen
---------------
TEGENSTELLINGEN / LES CONTRAIRES (2)

---------------

Document TEGENSTELLINGEN / LES CONTRAIRES' (2) en format PNG sur Pinterest https://fr.pinterest.com/pin/319051954835852076/

---------------
OPLOSSINGEN / SOLUTIONS


01. recht
02. nat, vochtig
03. taai
04. nieuw, gloednieuw, hernieuwd
05. bol
06. zoet, gesuikerd
07. rauw
08. afwezig
09. correct, juist, goed
10. ruw, oneffen , stroef
11. smal, nauw, eng
12. aardig, lief
13. gesloten, dicht
14. dichtbij, nabij
15. gewoon, alledaags, banaal

lundi 3 octobre 2016

Woordenschatoefening; exercice de vocabulaire : tegenstellingen, les contraires (1) / Nederlands; néerlandais

 • Exercice lexical en néerlandais / Lexicale oefening in het Nederlands
 • Antonymes, contraires / Antoniemen, tegengestelden, tegenstellingen, tegenovergestelden
---------------
GIF : 'n Fijne dag allemaal 

Een fijne dag allemaal!

WOORDENSCHAT :

zachtjes : [E] softly, quietly, gently / [F] doucement, tranquillement / [D] leise , langsam , sachte
waaien : [E] to blow / [F] souffler / [D] wehen
zodat : [E] in order (that), so that / [F] de sorte que, si bien que / [D] sodass
draaien [E] to revolve, to turn / [F] tourner / [D] (sich) drehen
de straal [E] the (sun) beam / [F] le rayon (du soleil) / [D] der Sonnenstrahl
overgieten : [E] to suffuse (with light) / [F] inonder (de lumière) / [D] (mit Licht) überfluten
genieten [E] to enjoy / [F] profiter de / [D] genießen
---------------
TEGENSTELLINGEN / LES CONTRAIRES


Document 'TEGENSTELLINGEN / LES CONTRAIRES' en format PNG sur Pinterest : https://fr.pinterest.com/pin/319051954835802411/

---------------
OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

01. duur
02. arm
03. na / achter
04. heel, intact, ongeschonden, nieuw
05. waar, werkelijk, reëel
06. laf, lafhartig
07. jong, nieuw
08. even
09. koud, fris, koel
10. nat, vochtig
11. triest, triestig, verdrietig, droevig, bedroefd, treurig
12. dun, mager, slank
13. oud, ouderwets, versleten
14. prettig
15. gezond, fit
16. aardig, lief, zachtaardig
17. lang
18. oud
19. saai, vervelend, eentonig
20. taai

mardi 20 septembre 2016

Woordenschat : enkele spreekwoorden; quelques proverbes / vocabulaire / Nederlands; néerlandais

 • Proverbes, maximes, dictons, locutions et expressions / Spreekwoorden, gezegden (gezegdes), spreuken, zegswijzen en uitdrukkingen
 • Vocabulaire néerlandais illustré / Geïllustreerd Nederlandse woordenschat
Bruges, panorama of the canal at Spiegelrei and Langerei
---------------
Spreekwoorden / Proverbes
Men moet het ijzer smeden als het heet is.

😓 Betekenis : Je moet op het juiste moment de kansen grijpen en dingen doen. / Nu is het moment om actie te ondernemen. / Als je het juiste moment herkent, moet je het meteen benutten.
De uitdrukking gaat terug op het werk in een smederij. De smid verhit eerst het ijzer om het te kunnen bewerken. Op het moment dat het ijzer de juiste temperatuur heeft (rond 800 tot 1200 graden Celsius), gaat hij er direct mee aan de slag, voordat het te veel afkoelt. Vanuit deze gedachte kon het ijzer smeden als het heet is in het algemeen gaan staan voor 'direct in actie komen als je het juiste moment voor iets herkent'. 
De uitdrukking kwam al in het middeleeuws Latijn voor : 'Dum calidum fuerit debetur cudere ferrum.'
😓 In het Engels : Strike while the iron is hot.
😓 In het Frans : Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. / Il faut battre le fer tant qu'il est chaud.
😓 In het Duits : Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. / Man muss Heu machen, während die Sonne scheint.
😓 In het Italiaans : Bisogna battere il ferro finché è caldo. / Il ferro va battuto quando è caldo. / Prendi il toro per le corna quand'è ancora vovo.
😓 In het Portugees : Malhase o ferro enquanto está quente. 
---------------
De appel valt niet ver van de boom

🍎 Betekenis : kinderen lijken vaak op de ouders (bijz. inzake karakter).🌳
🍎 In het Engels : The apple never falls far from the tree./ The apple does not fall far from the tree.
🍎 In het Frans : La pomme ne tombe jamais bien loin du pommier.🌳
🍎 In het Duits : Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.🌳
🍎 In het italiaans : La mela non cade mai lontano dall'albero.🌳
--------------
Beter één  🐦 in de hand dan tien  🐦  🐦 🐦 🐦 🐦🐦 🐦 🐦 🐦 🐦 in de lucht

🐦 Betekenis : liever een beetje hebben dan helemaal niets / kleine concrete resultaten zijn beter dan grootse plannen.
In het Engels : A bird in the hand is worth two in the bush. / A little thing in hand is worth more than a great thing in the prospect.
In het Frans : Un tiens vaut mieux que tu l'auras. / Mieux vaut tenir que courir.
🐦 In het Duits : Besser einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.
🐦 In het Italiaans : Meglio un uovo che una gallina domani.
🐦 In het Portugees : É melhor um pássaro na mão do que dois voando.
---------------
Proverbes à consulter sur Pinterest :
https://fr.pinterest.com/pin/319051954834917485/
https://fr.pinterest.com/pin/319051954834941673/
https://fr.pinterest.com/pin/319051954834918778/


Bronnen / Sources

http://www.catawiki.nl/catalogus/suikerzakjes/series/1591817-spreekbeelden

https://onzetaal.nl/taaladvies/je-moet-het-ijzer-smeden-als-het-heet-is

lundi 19 septembre 2016

Exercice de grammaire : voorzetsels, preposities; prépositions / situer dans l'espace; in de ruimte situeren / grammatica-oefening / néerlandais; Nederlands

 • Grammaire néerlandaise : exercices  / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : oefeningen
 • Prépositions / Voorzetsels, preposities
 • Situer dans l'espace / In de ruimte situeren
 • Thème : la maison, le living, le séjour, la salle de séjour, le salon, le coin salon / Thema : het huis, de woonkamer, de zitkamer, de huiskamer, de living, het salon, de zithoek
 • Décrire une image / Een beeld beschrijven
---------------

Lijnbaenbrugh, Monnickendam, Colin Brace
--------------

Nederlandse VOORZETSELS (PREPOSITIES) / PREPOSITIONS néerlandaises

Lees de inleiding (introductie) : de appel ligt … in het doosje, voor het doosje, achter het doosje, …
Probeer dan de voorwerpen te situeren (waar staan/liggen/hangen de dingen?; waar zitten ze in?) en schrijf zinnetjes.

Lis l'introduction : de appel ligt ... in het doosje, voor het doosje, achter het doosje ... [la pomme se trouve ... dans la boîte, devant la bôite, derrière la boîte, ...]
Essaie ensuite de situer les objets (où se trouvent-ils?; dans quoi se trouvent-ils?) et construis des phrases.
---------------
Doctissimo : document 'Voorzetsels (preposities)' / jpeg-formaat
Diaspora / Pluspora : document 'Voorzetsels (preposties)' / format JPEG
Pinterest : document 'Voorzetsels (preposities)' / jpeg-formaat
Oplossingen (voorbeelden) / Solutions (exemples)

De asbak ligt op de vensterbank.
De kaars staat op de schouw.
De hond zit op de grond.
Het ei ligt in het bord.
De tafel staat op het tapijt.
Het schilderij hangt aan de spijker.
De lamp staat naast de deur.
De stofzuiger ligt op de grond.
De klok hangt aan de muur.
De lepel ligt voor het bord.
Het gordijn hangt aan de roede (de roe). / Het gordijn hangt aan de stang.

vendredi 16 septembre 2016

Woordenschat; vocabulaire : de seizoenen, de jaargetijden; les saisons / Nederlands; néerlandais

 • Vocabulaire néerlandais / Nederlandse woordenschat
 • Thématique : les saisons, le temps, les parties du jour / Thematiek : de seizoenen, de jaargetijden, het weer, de delen van de dag
---------------
Cube Houses, Rotterdam, Alberto Garcia
----------------
---------------

Document 'Seizoenen / Jaargetijden' sur Pinterest

jeudi 15 septembre 2016

Oefeningen; exercices / trappen van vergelijking; degrés de comparaison (3) / de vergrotende trap, de comparatief; le comparatif / Nederlandse spraakkunst (grammatica); grammaire néerlandaise

 • Grammaire néerlandaise : théorie / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : theorie
 • Les degrés de comparaison : le comparatif / De trappen van vergelijking : de comparatief, de vergrotende trap, de vergelijkende trap
 • Emploi de DAN et ALS
---------------
Red tulips, Hisakuni Fujimoto
---------------

Vergelijk en maak zinnetjes met behulp van de woorden.
--------------
OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

- Het glas water is voller dan het glas melk. / Het glas melk is minder vol dan het glas water.
- De broek is duurder dan de rok. / De rok is minder duur dan de broek.
- Ton komt later terug dan Henk.
- De slaapkamer van Lea is ruimer dan de slaapkamer van Jan. / De slaapkamer van Jan is minder ruim dan de slaapkamer van Lea.
- De tafel van de woonkamer is lager dan de tafel van de keuken. / De tafel van de keuken is minder laag dan de tafel van de woonkamer.
---------------

Document 'Vergelijk' (3) en format JPG sur Pinterest https://www.pinterest.fr/pin/319051954835544413/

mercredi 14 septembre 2016

Oefeningen ; exercices / trappen van vergelijking; degrés de comparaison (2) / de vergrotende trap, de comparatief; le comparatif / Nederlandse spraakkunst (grammatica); grammaire néerlandaise

 • Grammaire néerlandaise : théorie / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : theorie
 • Les degrés de comparaison : le comparatif / De trappen van vergelijking : de comparatief, de vergrotende trap, de vergelijkende trap
 • Emploi de DAN et ALS

Koppelpoort, Amersfoort, Nederland
---------------  
 Vergelijk en maak zinnetjes met behulp van de woorden.

--------------
OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

- Het huis van de Verhagens is even zo groot als het huis van de Buyls. / Het huis van de Verhagens is net zo groot als het huis van de Buyls.
- De rok van Lies is langer dan de rok van Marjolein. / De rok van Marjolein is minder lang dan de rok van Lies.
- De brief van mijn broer is even kort als de brief van mijn nicht. / De brief van mijn broer is net zo kort als de brief van mijn nicht.
- Ik rijd vlugger met de brommer dan met de fiets.
- Henk eet evenveel als Peter.

Document 'Vergelijk' en format JPG sur Pinterest :

https://fr.pinterest.com/pin/319051954835538261/