mardi 17 juillet 2018

Exercice de vocabulaire; woordenschatoefening : 'Mensen op straat' (beroepen); 'Des gens en rue' (professions) / néerlandais; Nederlands

  • Exercice d'appariement, exercice d'association / Combineeroefening, matchingoefening / associatieoefening
  • Thème : professions / Thema : beroepen
  • Vocabulaire néerlandais / Nederlandse woordenschat
---------------
MENSEN OP STRAAT (BEROEPEN)
DES GENS EN RUE (PROFESSIONS)

Verbind elk personage met een beroepsnaam. Welk beroep staat niet op het beeld? Kies daarna het passende zinnetje.
Associe chaque personnage à un nom de profession. Quelle profession ne figure pas sur l'image? Choisis ensuite la phrase adéquate.
Klik op de afbeelding om die te vergroten! / Of klik rechts op de afbeelding om die in een nieuw venster open te doen!
Cliquez sur l'illustration pour l'agrandir! / Ou cliquez droit sur l'illustration pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre!
----------------
Schrijf hieronder je antwoorden. / Ecris tes réponses ci-dessous.

de politieagent ➛ nummer? ..... / letter? .....
de ijsverkoopster ➛ nummer? ..... / letter? .....
de postbode ➛ nummer ? ..... / letter? .....
de bakker ➛ nummer? ..... / letter? .....
de melkboer ➛ nummer? ..... / letter? .....
de vuilnisman ➛ nummer? ..... / letter? .....

Woordenschat / Vocabulaire

de poltieagent = de poltieman; de politieagente = de politievrouw
de ijsverkoopster = de ijscovrouw [zeldzaam / rare]; de ijsverkoper = de ijscoman
de postbode = de brievenbesteller [formele of administratieve taal / langue formelle ou administrative]
de bakker; de bakkersvrouw
de melkboer = de melkbezorger, de melkman; de melkboerin = de melkbezorgster, de melkvrouw, het melkmeisje
de vuilnisman = de vuilnisophaler
---------------

OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

de politieagent 3c
de ijsverkoopster  4a
de postbode 2f
de bakker ➛ staat niet op het beeld! / -- e
de melkboer 1b
de vuilnisman 5d

Doctissimo : document 'Mensen op straat (beroepen)' - format JPG

mercredi 11 juillet 2018

Woordenschat; vocabulaire : 'Aan zee'; 'À la mer' / Nederlands; néerlandais

  • Thematiek : de zee, het strand, de vakantie / Thématique : la mer, la plage, les vacances
  • Nederlandse woordenschat / Vocabulaire néerlandais
  • Tekening, afbeelding / Dessin, illustration
---------------
 AAN ZEE  À LA MER 
----------------
Klik op de afbeeldingen om die te vergroten! / Klik rechts 
op de afbeeldingen om die in een nieuw venster open te doen!
Cliquez sur les illustrations pour l'agrandir! / Cliquez droit 
sur les illustrations pour les ouvrir dans une nouvelle fenêtre!
---------------
Vertaling in het Frans / Traduction en français

1. de duikplank : le plongeoir
2. de roeiboot : la barque, le canot
3. de hemel : le ciel
4. de vlieger : le cerf-volant
5. de wolk : le nuage
6. de draaimolen [= het/de carrousel = de mallemolen] : le carrousel, le manège
7. de bliksem [= de bliksemstraal = de bliksemschicht] : l'éclair, la foudre
9. de schommel : la balançoire
10. de zeedijk : la digue de mer
11. de zwembroek : le slip de bain, la maillot de bain
12. het zwempak : le maillot de bain
13. de (reddings)boei : la bouée (de sauvetage)
14. de golf : la vague
15. het hoopje zand [= het bergje zand] : le tas de sable
16. de zandzeef : le tamis à sable
17. de (strand)handdoek [= het strandlaken] : la serviette (de plage)
18. het zandkasteel : le château de sable
19. de (strand)kei [= het (strand)steentje] : le galet
20. de emmer : le seau
21. het zand : le sable
22. de parasol : le parasol
23. de wandelweg [= de promenade] : le chemin réservé aux piétons, la promenade, la rue piétonne
24. Ze baden in het water : Ils se baignent dans l'eau
25. Hij zwemt in de zee : Il nage dans la mer
26. Hij neemt een duik in de zee : Il fait un plongeon dans la mer, il pique une tête dans la mer.
27. Ze speelt met haar vlieger : Elle joue avec son cerf-volant
28. Ze bouwen een zandkasteel : Ils construisent un château de sable
29. Hij bespat haar met water : Il l'éclabousse d'eau, il l'éclabousse avec de l'eau
30. de duiksprong : le plongeon