mercredi 21 février 2018

Prononciation du néerlandais; Nederlandse uitspraak / vidéo; video

  • Introduction phonétique : sons de base / Fonetische introductie : basisklanken
  • Vidéo / Video
Ancienne carte illustrée : enfants hollandais

----------------


VIDEO : Nederlandse uitspraak / VIDÉO : prononciation néerlandaise
1ste deel : accent van Nederland / 1ère partie : accent des Pays-Bas
2de deel : accent van Vlaanderen / 2e partie : accent de Flandre

Les 1 - Supradidac
----------------
NEDERLANDSE UITSPRAAK

1. [u]

nul
de bus
het nummer
vlug
een stuk
Vlug, een stuk!

duur
muur
u
uw

2. [ie]

kies!
iets
Kies iets!
Ik zie.
niets
Ik zie niets.

3. [ij]

kijk!
Ik blijf

natuurlijk
eindelijk

4. [oe]

de moeder
uw boek

5. [ou(w), au(w)]

oud
een oude vrouw
gauw

6. [ui]

buiten
buiten het huis

7. [g]

geef!
een glas
Geef hem een glas!

8. [j]

ja
Ja, mevrouw Janssen.
Het is jammer.
Het is jammer voor Jan.

9. [ch]

prachtig
de nacht
Wat een prachtige nacht!

10. [sch]

misschien
Hij schrijft.
de Schelde
de school
het schip

11. [ng]

pingpong
ding
jongen

Herhaling

dan
dun
de andere jongens
Blijf niet buiten!
Kom vlug hier!
De moeder van Jan
Kijk, een schip!
---------------

VIDEO 'Algemene uitdrukkingen / Expressions générales' également disponible sur  Doctissimo http://club.doctissimo.fr/profnlds/lessen-nederlands-neerlandais-807145/video/1-supradidac-nederlands-26570584.html

mercredi 7 février 2018

QUIZ : Fijne carnavalsdagen toegewenst! / vocabulaire; woordenschat / néerlandais; Nederlands

  • Thème : le carnaval / Thema : het carnaval
  • Questionnaire à choix multiples / Meerkeuzevragen; multiplechoicevragen
  • Exercice de vocabulaire en néerlandais / Woordenschatoefening Nederlands
  • Questions en néerlandais / Vragen in het Nederlands
---------------
Carnavalskaart
----------------

Fijne carnavalsdagen toegewenst!

Kijk aandachtig naar het animatieplaatje en kies de correcte antwoorden.
Regarde attentivement l'image animée et choisis les réponses correctes.

1. Wat is de Nederlandse naam van de stad waar die persoon zich bevindt :
a) Venice
b) Venezia
c) Venetië
d) Venise

2. Deze gemaskerde persoon is :
a) verkleed.
b) bekleed.
c) vermomd.
d) uitgekleed.

3. Deze persoon draagt :
a) een witte masker.
b) een wit masker.
c) een Venetiaans masker.
d) een Venetiaanse masker.

4. Achter deze persoon zie je een
a) bootje dat aan de kaai ligt.
b) bootje dat onder de brug vaart.
c) bootje dat door de gracht vaart.
d) bootje dat aan het zinken is.

5. De hoed van deze gemaskerde persoon is versierd met
a) engelen.
b) kuikens.
c) engels.
d) kuikentjes.

6. Het kostuum van deze gemaskerde persoon
a) wordt in het water weergespiegelt.
b) word in het water weerspiegeld.
c) wordt in het water weergespiegeld.
d) wordt in het water weerspiegeld.

----------------
OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

1.
c) Venetië

2.
a) verkleed
c) vermomd

3.
b) een wit masker
c) een Venetiaans masker

4.
b) bootje dat onder de brug vaart
c) bootje dat door de gracht vaart

5.
a) engelen

6.
d) wordt in het water weerspiegeld.