mercredi 8 novembre 2017

Grammatica-oefening : het imperfectum, het preteritum, de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd); l'imparfait, le prétérit / sterke en onregelmatige werkwoorden; verbes forts et irréguliers / Nederlands; néerlandais

 • Exercice de grammaire en contexte / Grammatica-oefening in context
 • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
 • L'imparfait, le prétérit / de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd), het imperfectum, het preteritum
 • Verbes forts ou irréguliers / Sterke of onregelmatige werkwoorden (irreguliere verba)
 • Formes verbales au singulier / Werkwoordsvormen in het enkelvoud (de singularis)
 • Lien vers liste de verbes irréguliers / Link naar lijst met onregelmatige werkwoorden :     http://docnederlands.skynetblogs.be/tag/sterke+of+onregelmatige+werkwoorden
---------------
Tekening Amsterdam
---------------
EXERCICE GRAMMATICAL sur l'imparfait (ou le prétérit)  
GRAMMATICA-OEFENING over de o.v.t. (de onvoltooid verleden tijd of het imperfectum of het preteritum)

----------------
Document 'Schrijf de tekst in de o.v.t.' en format JPG disponible sur Pinterest https://www.pinterest.fr/pin/319051954844063106/OPLOSSINGEN / SOLUTIONS


Ik ben een vriendin van mijn moeder gaan opzoeken, mevrouw Heineken, voor wie ik een cadeautje had meegebracht. We zaten rustig te praten, toen er een kennis van die dame binnenkwam. Mevrouw Heineken stelde ons aan elkaar voor. Ik dacht eerst dat ze een praatje over het weer kwam houden en ik hoopte dus dat ze een kwartiertje later weg zou gaan om ons verder alleen te laten. Nee hoor, ze ging zo maar zitten en bleef de hele middag. En mevrouw Heineken scheen het heel gewoon te vinden.

jeudi 26 octobre 2017

Grammaticale oefening : de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd), het imperfectum, het preteritum; l'imparfait, le prétérit / sterke en onregelmatige werkwoorden; verbes forts et irréguliers / Nederlands; néerlandais

 • Exercice de grammaire en contexte / Grammatica-oefening in context
 • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
 • L'imparfait, le prétérit / de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd), het imperfectum, het preteritum
 • Verbes forts ou irréguliers / Sterke of onregelmatige werkwoorden (irreguliere verba)
 • Formes verbales au singulier / Werkwoordsvormen in het enkelvoud (de singularis)
 • Lien vers liste de verbes irréguliers / Link naar lijst met onregelmatige werkwoorden :    http://docnederlands.skynetblogs.be/tag/sterke+of+onregelmatige+werkwoorden
---------------
Poster Brugge, Jochem Coenen illustrator
---------------
EXERCICE GRAMMATICAL sur l'imparfait (ou le prétérit)  
GRAMMATICA-OEFENING over de o.v.t. (de onvoltooid verleden tijd of het imperfectum of het preteritum)

----------------

Document 'Schrijf de tekst in de o.v.t.' en format JPG disponible sur Pinterest https://www.pinterest.fr/pin/319051954843896948/


OPLOSSINGEN / SOLUTIONSIk werd wakker en keek op de klok. Ik sprong uit bed, waste me en kleedde me aan. Ik bleef niet lang voor de spiegel staan. Ik kwam de woonkamer binnen en riep: 'Goedemorgen allemaal!' Ik at twee boterhammen op. Ik vroeg er nog een, want ik had honger. Ik dronk vlug een sinaasappelsap. Ik zocht mijn boeken en schriften, deed ze in mijn tas en vloog de straat op.

samedi 21 octobre 2017

Exercice grammatical : de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd), het imperfectum, het preteritum; l'imparfait, le prétérit / grammaticale oefening / néerlandais; Nederlands

 • Exercice de grammaire en contexte / Grammaticale oefening in context
 • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
 • L'imparfait, le prétérit / de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd), het imperfectum, het preteritum
 • Verbes forts ou irréguliers / Sterke of onregelmatige werkwoorden (irreguliere verba)
 • Verbes réguliers / Regelmatige werkwoorden (reguliere verba)
 • Formes verbales au singulier / Werkwoordsvormen in het enkelvoud (de singularis)
 • Lien vers liste de verbes irréguliers / Link naar lijst met onregelmatige werkwoorden :  http://docnederlands.skynetblogs.be/tag/sterke+of+onregelmatige+werkwoorden
---------------
Westerkerk te Amsterdam, Nadia Becker
---------------
EXERCICE GRAMMATICAL sur l'imparfait (ou le prétérit)  
GRAMMATICA-OEFENING over de o.v.t. (de onvoltooid verleden tijd of het imperfectum of het preteritum)
----------------

Document 'Schrijf de tekst in de o.v.t.' en format JPG disponible sur  Pinterest https://www.pinterest.fr/pin/319051954843884178/OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

Ik ontmoette gisteren een vroegere leraar van mij. Hij heette Kwekeling. Hij was al heel oud, maar zijn ogen brandden nog altijd in zijn hoofd. We waren altijd bang voor zijn ogen. Hij zag alles. Hij was zeer streng, maar ik hield toch van hem.
Hij en ik wachtten op de tram. We praatten een hele tijd met elkaar. Ik antwoordde op al zijn vragen : wat deed ik nu?, in welk jaar was ik in zijn klas geweest?, hoe oud was ik nu? Zo doodden wij de tijd. Ik heb nooit een betere leraar gehad dan meneer Kwekeling.

mardi 17 octobre 2017

Grammatica-oefening : de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd), het imperfectum, het preteritum; l'imparfait, le prétérit / sterke en onregelmatige werkwoorden; verbes forts et irréguliers / Nederlands; néerlandais

 • Exercice de grammaire en contexte / Grammaticale oefening in context
 • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
 • L'imparfait, le prétérit / de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd), het imperfectum, het preteritum
 • Verbes forts ou irréguliers / Sterke of onregelmatige werkwoorden (irreguliere verba)
 • Formes verbales au singulier / Werkwoordsvormen in het enkelvoud (de singularis)
 • Lien vers liste de verbes irréguliers / Link naar lijst met onregelmatige werkwoorden :   http://docnederlands.skynetblogs.be/tag/sterke+of+onregelmatige+werkwoorden
---------------
Illustratie, Domstad Utrecht, Willem Campmans
---------------

EXERCICE GRAMMATICAL sur l'imparfait (ou le prétérit)  
GRAMMATICA-OEFENING over de o.v.t. (de onvoltooid verleden tijd of het imperfectum of het preteritum)

----------------

Document 'Schrijf de tekst in de o.v.t.' en format JPG disponible sur Pinterest https://www.pinterest.fr/pin/319051954843794369/OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

We hadden vakantie. Wat een geluk! We konden de hele dag spelen. We mochten naar buiten. We verloren geen tijd, maar we stonden soms wel wat later op dan anders. We gingen naar het bos. Frits kwam me elke dag halen. We hielden veel van de open lucht en we lachten veel samen. We liepen en sprongen. We bleven de hele dag buiten. We verborgen ons achter de bomen. We werden nooit moe.

lundi 16 octobre 2017

Exercice de grammaire : de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd), het imperfectum, het preteritum; l'imparfait, le prétérit / sterke en onregelmatige werkwoorden; verbes forts et irréguliers / Nederlands; néerlandais

 • Exercice de grammaire en contexte / Grammaticale oefening in context
 • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
 • L'imparfait, le prétérit / de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd), het imperfectum, het preteritum
 • Verbes forts ou irréguliers / Sterke of onregelmatige werkwoorden (irreguliere verba)
 • Formes verbales au singulier / Werkwoordsvormen in het enkelvoud (de singularis)
 • Lien vers liste de verbes irréguliers / Link naar lijst met onregelmatige werkwoorden :  http://docnederlands.skynetblogs.be/tag/sterke+of+onregelmatige+werkwoorden
---------------
Poster : Hollande, paradis des jeunes
---------------
EXERCICE GRAMMATICAL sur l'imparfait (ou le prétérit)  
GRAMMATICA-OEFENING over de o.v.t. (de onvoltooid verleden tijd of het imperfectum of het preteritum)

----------------

Document 'Schrijf de tekst in de o.v.t.' en format JPG disponible sur Pinterest https://www.pinterest.fr/pin/319051954843774653/OPLOSSINGEN / SOLUTIONS
Ik had vakantie. Ik keek naar de lucht. Ja, de zon scheen. Ik deed de deur open en ging naar buiten. Ik riep mijn hond Pim : die lag voor de tuindeur. Pim dacht niet lang na; hij liep met me mee tot aan de grens van het dorp. Er viel een zware regen. Het was veel te slecht weer om buiten te lopen. Ik ging weer naar huis. Ik dronk een glas melk en at twee boterhammen. Wat moest ik de hele dag beginnen? Ik begon aan een derde boterham. Ik hielp mijn moeder een beetje. Ik zocht mijn boeken. 's Middags liet ik mijn boeken liggen en sliep een uur of twee. 

lundi 21 août 2017

Grammaire : tevreden OVER, tevreden MET; content DE / voorzetsels, preposities; prépositions / grammatica, spraakkunst / Nederlands; néerlandais

 • Emploi des prépositions OVER et AAN avec l'adjectif qualificatif TEVREDEN / Gebruik van de voorzetsels (preposities) OVER en AAN met het bijvoeglijk naamwoord (het adjectief TEVREDEN
 • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
---------------

Travel city poster, wall decor, Amsterdam, SetiPosters
---------------

TEVREDEN OVER (content DE)
[iets als goed beschouwen; ermee ingenomen zijn / considérer quelque chose comme bien; être pleinement satisfait de quelque chose]

Hij is tevreden over zijn schoolresultaten.
Il est content de ses résultats scolaires, il est satisfait de ses résultats scolaires.
[Hij is ingenomen met zijn resultaten, hij vindt ze heel goed! / il est satisfait de ses résultats, il les trouve très beaux!]
---------------

TEVREDEN MET
[genoegen nemen met wat men heeft, met zijn lot; niet meer verlangen / se contenter de ce que l'on a, de son sort; ne pas en demander plus]

Hij is tevreden met zijn schoolresultaten.
Il se contente de ses résultats scolaires, il se satisfait de ses résultats scolaires.
[hij neemt genoegen met het resultaat, ook al had hij misschien nog hogere cijfers verwacht / il est content de ses résultats, même s'il avait peut-être espéré obtenir des points plus élevés]

Iemand kan dus tevreden zijn met iets
terwijl hij er niet (helemaal) tevreden over is. 
Quelqu'un peut donc se contenter de quelque chose
alors qu'il n'en est pas (tout à fait) content.
---------------

Document 'Tevreden OVER/MET' en format JPEG sur Pinterest : https://fr.pinterest.com/pin/319051954843087137/


Bronnen Sources :

Th. Vindevogel, Het juiste voorzetsel, Lexicon van het voorzetselgebruik in het Nederlands, Uitgevrij Heideland-Orbis N.V., Hasselt.

Siegfried Theissen, Philippe Hiligsmann, Roland Lousberg, Nouveau dictionnaire contrastif des prépositions, français-néerlandais avec exercices, de Boeck.

Prisma van de voorzetsels, gids voor het gebruik van de juiste voorzetsel, Prisma-boeken, Uitgeverij Het Spectrum B.V., Utrecht

Taaladvies, Taalunie, Tevreden met/over : 

lundi 14 août 2017

Grammaire : PIJN AAN ..., PIJN IN ... / voorzetsels, preposities; prépositions / grammatica, spraakkunst / Nederlands; néerlandais

 • Emploi des prépositions AAN et IN avec le substantif PIJN / Gebruik van de voorzetsels (preposities) AAN en IN met het zelfstandig naamwoord (het substantief) PIJN
 • Grammaire néerlandaise / Nederlandse spraakkunst, Nederlandse grammatica
---------------
Amsterdam Skyline Paper Cut Art, HappyToasters
---------------

Pijn AAN ... ? Pijn IN ...?
---------------

Document 'Au ik heb pijn' en format JPEG sur Pinterest : https://www.pinterest.com/pin/319051954842993773/


Bronnen / Sources :
Prisma van de voorzetsels, gids voor het gebruik van de juiste voorzetsel, Prisma-boeken, Uitgeverij Het Spectrum B.V., Utrecht

jeudi 3 août 2017

Woordenschatoefening : voorwerpen in het huis; les objets dans la maison / exercice lexical / Nederlands; néerlandais

 • Exercice lexical en néerlandais / Lexicale oefening in het Nederlands
 • Thème : la maison, l'habitation, les objets dans la maison / Thema : het huis, de woning, de voorwerpen het huis
 • Nommer des objets / Voorwerpen noemen
 • Donner l'article défini : DE ou HET / Het bepaald lidwoord geven : DE of HET
---------------
Spreekwoord : Oost west, thuis best.
Betekenis men heeft misschien de hele wereld doorkruist en het goed gehad, maar men zal zich nergens beter bevinden dan thuis.
Les objets dans la maison
Comment appelles-tu les objets suivants. Mentionne l'article défini : DE ou HET?


Document 'De kamers van het huis' en format JPG sur Pinterest : https://fr.pinterest.com/pin/319051954842675328/---------------
OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

1) de tafel
2) het bed
3) het bureau, de schrijftafel
4) de koelkast, de ijskast
5) het bad, de badkuip
6) de stoel
7) de kleerkast
8) het boekenrek
9) het fornuis
10) de wastafel, de wasbak
11) de kast, het kastje
12) de leunstoel, de armstoel, de fauteuil
13) de computer
14) de oven
15) de wc, de closetpot, de toiletpot, de wc-pot
16) de rustbank, de ligbank, de sofa, de divan, de canapé
17) de commode
18) de telefoon, het telefoontoestel
19) de lamp (met een kap), de schemerlamp
20) de douche (uitspraak: [duʃ])
21) de televisie, de tv, het televisietoestel
22) de wekker
23) het ontbijtblad
24) de magnetron (= de microgolf, de microgolfoven [Belgisch-Nederlands])
25) het/de broodrooster
26) de mp3-cd-speler
27) het (vloer)kleedje
28) de (diep)vriezer

jeudi 27 juillet 2017

Woordenschatoefening : de kamers van het huis; les pièces de la maison / exercice de vocabulaire / Nederlands; néerlandais

 • Exercice lexical en néerlandais / Lexicale oefening in het Nederlands
 • Thème : la maison, l'habitation, les pièces de la maison / Thema : het huis, de woning, de kamers van het huis
 • Objets dans la maison / Voorwerpen in het huis
---------------
Tegel HUNNIK, buurpraatje, gekleurd keramiek
http://www.hollandsouvenirshop.nl/tegel-hunnik-buurpraatje-p-1941.html
---------------

Woordenschatoefening : de kamers van het huis
Exercice de vocabulaire : les pièces de la maison
---------------
1. Geef de naam van de kamer met behulp van de voorgestelde woorden.
2. Geef de naam van een voorwerp in de kamer met behulp van de voorgestelde woorden.Document 'De kamers van het huis' en format JPG sur Pinterest : https://fr.pinterest.com/pin/319051954842588552/


OPLOSSINGEN / SOLUTIONS
1. de keuken / 2. de koelkast (= de ijskast)
1. de badkamer / 2 een bad, een badkuip
1. de woonkamer (= de zitkamer, de huiskamer, de living, het salon) / 2. het krukje
1. de slaapkamer / 2. de kast
1. het bureau / 2. de onderlegger
1. de garage / 2. de (lucht)band
1. het toilet, de wc / de (water)spoeling
1. de gang / 2. de deurmat
1. de eetkamer / 2. het tafellaken