mardi 2 octobre 2018

Exercice de grammaire; grammatica-oefening : ons ? onze ? / l'adjectif possessif; het bezittelijk voornaamwoord (possessief pronomen) : bijvoeglijke vormen / néerlandais; Nederlands

  • Emploi de 'ons' et 'onze' / Gebruik van 'ons' en 'onze'
  • L'adjectif possessif / Het bezittelijk voornaamwoord, het possessief pronomen : bijvoeglijke vormen, niet-zelfstandige vormen
  • Grammaire néerlandaise : exercice / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : oefening
Elena Polyakova - Amsterdam in the morning
---------------
Les adjectifs possessifs
De bezittelijke voornaamwoorden : bijvoeglijke vormen

 EXERCICE  /  OEFENING 

Complète : ons ou onze ?
Vul in : ons of onze ?

01. Spreek je van .......... leraar Engels ?
02. Ik vind .......... huis te klein.
03. Wilt u .......... keuken eens zien.
04. De man probeerde .......... kind te redden.
Woordenschat ➛ proberen : essayer / redden : sauver
05. In .......... leven hebben we al veel ongeluk gekend.
Woordenschat ➛ het leven : la vie / het ongeluk : le malheur
06. .......... tafel is niet groot genoeg.
Woordenschat ➛ niet ... genoeg : pas ... assez
07. We zijn aan het einde van .......... reis gekomen.
08. Dat zijn .......... nieuwe buren.
09. Waar is .......... kat ?
10. .......... vliegtuig heeft een uur vertraging.
Woordenschat ➛ de vertraging : le retard
11. .......... vakantie is al voorbij !
Woordenschat ➛ voorbij : passé, terminé
12. Hij heeft .......... tv-toestel gerepareerd.
13. We gaan vanavond met .......... vrienden uit.
Woordenschat ➛ uitgaan : sortir, faire une sortie
14. .......... land ligt aan de Noordzee.
Woordenschat ➛ de Noordzee : la mer du Nord
15. Ze kan zaterdagavond niet op .......... feest komen.
---------------
SOLUTIONS  /  OPLOSSINGEN 

01. onze leraar / 02. ons huis / 03. onze keuken / 04. ons kind / 05. ons leven / 06. Onze tafel / 07. onze reis / 08. onze nieuwe buren / 09. onze kat / 10. Ons vliegtuig / 11. Onze vakantie / 12. ons tv-toestel / 13. onze vrienden / 14. Ons land / 15. ons feest
---------------
Pinterest : exercice 'Complète : ons ou onze ?' - format JPEG
Doctissimo : oefening 'Vul in : ons of onze ?' - jpeg-formaat