mardi 7 mars 2017

Woordenschatoefening : Wij bouwen een huis - beroepen / exercice lexical / Nederlands; néerlandais

  • Exercice lexical en néerlandais / Lexicale oefening in het Nederlands
  • Thème : les professions, la maison / Thema : de beroepen, het huis
  • Répondre négativement à des questions / Op vragen negatief antwoorden
---------------
Oostduinkerke (Vlaanderen), standbeelden : garnaalvissers te paard
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oostduinkerke_chevaux_2.JPG
---------------

Oefening : Wij bouwen een huis - beroepen
Antwoord negatief op de volgende vragen en leg uit :

Bv. : Legt de loodgieter de bakstenen op elkaar?
        Nee, hij legt de waterleidingen aan (in de keuken of in de badkamer).

1. Tekent de timmerman het plan?                          Nee, .................................................
2. Zet de metselaar de ramen en deuren?              Nee, .................................................
3. Behangt de elektricien de muren?                       Nee, .................................................
4. Installeert de architect het sanitair?                     Nee, .................................................
5. Gebruikt de grondwerker verf?                            Nee, .................................................
6. Gebruikt de schilder een schroevendraaier?       Nee, .................................................
---------------
Document 'Wij bouwen een huis - beroepen' en format JPG sur Pinterest : https://fr.pinterest.com/pin/319051954837957974/VOORBEELDANTWOORDEN / SOLUTIONS MODÈLES

1. Nee, de timmerman zet de ramen en de deuren. / Nee, de timmerman spijkert de planken.

2. Nee, de metselaar metselt het huis. / Nee, de metselaar zet de bakstenen op elkaar. / Nee, de metselaar bouwt het huis.
3. Nee, de elektricien legt het elektriciteitsnet. / De elektricien plaatst de schakelaars.
4. Nee, de architect tekent het plan van het huis.
5. Nee, de gondwerker bestuurt de bulldozer.
6. Nee, de schilder gebruikt een verfrol(ler) en verf. / De schilder verft met een verfrol(ler).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire