mercredi 7 février 2018

QUIZ : Fijne carnavalsdagen toegewenst! / vocabulaire; woordenschat / néerlandais; Nederlands

  • Thème : le carnaval / Thema : het carnaval
  • Questionnaire à choix multiples / Meerkeuzevragen; multiplechoicevragen
  • Exercice de vocabulaire en néerlandais / Woordenschatoefening Nederlands
  • Questions en néerlandais / Vragen in het Nederlands
---------------
Carnavalskaart
----------------

Fijne carnavalsdagen toegewenst!

Kijk aandachtig naar het animatieplaatje en kies de correcte antwoorden.
Regarde attentivement l'image animée et choisis les réponses correctes.

1. Wat is de Nederlandse naam van de stad waar die persoon zich bevindt :
a) Venice
b) Venezia
c) Venetië
d) Venise

2. Deze gemaskerde persoon is :
a) verkleed.
b) bekleed.
c) vermomd.
d) uitgekleed.

3. Deze persoon draagt :
a) een witte masker.
b) een wit masker.
c) een Venetiaans masker.
d) een Venetiaanse masker.

4. Achter deze persoon zie je een
a) bootje dat aan de kaai ligt.
b) bootje dat onder de brug vaart.
c) bootje dat door de gracht vaart.
d) bootje dat aan het zinken is.

5. De hoed van deze gemaskerde persoon is versierd met
a) engelen.
b) kuikens.
c) engels.
d) kuikentjes.

6. Het kostuum van deze gemaskerde persoon
a) wordt in het water weergespiegelt.
b) word in het water weerspiegeld.
c) wordt in het water weergespiegeld.
d) wordt in het water weerspiegeld.

----------------
OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

1.
c) Venetië

2.
a) verkleed
c) vermomd

3.
b) een wit masker
c) een Venetiaans masker

4.
b) bootje dat onder de brug vaart
c) bootje dat door de gracht vaart

5.
a) engelen

6.
d) wordt in het water weerspiegeld.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire