lundi 11 juin 2018

Écris une petite histoire sur toi-même (professions); schrijf een verhaaltje over jezelf (beroepen) / exercice d'écriture; schrijfactiviteit / néerlandais; Nederlands

  • Expression écrite : écrire une petite histoire sur soi-même / Schrijfvaardigheid : een verhaaltje schrijven over zichzelf
  • Vocabulaire : les professions / Woordenschat : beroepen
  • Grammaire : emploi des conjonctions de subordination 'toen' et 'omdat' / Grammatica (spraakkunst) : gebruik van de onderschikkende voegwoorden (subordinerende conjuncties) 'toen' en 'omdat'
  • Construction de la phrase : la subordonnée / zinsbouw : de bijzin
---------------
Ecris une petite histoire sur toi-même selon le modèle proposé : 'Quelle profession envisageais-tu d'exercer quand tu étais petit(e)? Que veux-tu devenir maintenant et pourquoi?'
Schrijf een verhaaltje over jezelf volgens het voorgestelde model : 'Welk beroep was je van plan te gaan uitoefenen toen je klein was? Wat wil je nu worden en waarom?'
Clique sur l'illustration pour l'agrandir.
Klik op de afbeelding om die te vergroten.
---------------
Solutions / oplossingen
Phrases exemples / Voorbeeldzinnen

Toen ik vijf jaar (oud) was, wilde ik verkoopster/winkelierster/handelaarster worden omdat mijn ouders een winkel hadden.
Toen ik tien jaar (oud) was, wilde ik kapster worden omdat ik het leuk vond om mensen mooi te maken.
Nu ik zestien jaar (oud) ben, wil ik secretaresse worden omdat ik van administratief werk hou; ... informaticaspecialiste/computerdeskundige worden omdat het het vak van de toekomst is.

Toen ik vijf (oud) was, wilde ik politieagent/politieman worden omdat ik dieven wilde arresteren/aanhouden.
Toen ik tien jaar (oud) was, wilde ik brandweerman worden omdat ik mensen wilde redden.
Nu ik zeventien jaar (oud) ben, wil ik verpleger worden omdat ik zieke mensen wil helpen.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire