mardi 17 juillet 2018

Exercice de vocabulaire; woordenschatoefening : 'Mensen op straat' (beroepen); 'Des gens en rue' (professions) / néerlandais; Nederlands

  • Exercice d'appariement, exercice d'association / Combineeroefening, matchingoefening / associatieoefening
  • Thème : professions / Thema : beroepen
  • Vocabulaire néerlandais / Nederlandse woordenschat
---------------
MENSEN OP STRAAT (BEROEPEN)
DES GENS EN RUE (PROFESSIONS)

Verbind elk personage met een beroepsnaam. Welk beroep staat niet op het beeld? Kies daarna het passende zinnetje.
Associe chaque personnage à un nom de profession. Quelle profession ne figure pas sur l'image? Choisis ensuite la phrase adéquate.
Klik op de afbeelding om die te vergroten! / Of klik rechts op de afbeelding om die in een nieuw venster open te doen!
Cliquez sur l'illustration pour l'agrandir! / Ou cliquez droit sur l'illustration pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre!
----------------
Schrijf hieronder je antwoorden. / Ecris tes réponses ci-dessous.

de politieagent ➛ nummer? ..... / letter? .....
de ijsverkoopster ➛ nummer? ..... / letter? .....
de postbode ➛ nummer ? ..... / letter? .....
de bakker ➛ nummer? ..... / letter? .....
de melkboer ➛ nummer? ..... / letter? .....
de vuilnisman ➛ nummer? ..... / letter? .....

Woordenschat / Vocabulaire

de poltieagent = de poltieman; de politieagente = de politievrouw
de ijsverkoopster = de ijscovrouw [zeldzaam / rare]; de ijsverkoper = de ijscoman
de postbode = de brievenbesteller [formele of administratieve taal / langue formelle ou administrative]
de bakker; de bakkersvrouw
de melkboer = de melkbezorger, de melkman; de melkboerin = de melkbezorgster, de melkvrouw, het melkmeisje
de vuilnisman = de vuilnisophaler
---------------

OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

de politieagent 3c
de ijsverkoopster  4a
de postbode 2f
de bakker ➛ staat niet op het beeld! / -- e
de melkboer 1b
de vuilnisman 5d

Doctissimo : document 'Mensen op straat (beroepen)' - format JPG
--

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire