mardi 30 avril 2019

Exercice; oefening / texte à compléter; invultekst : België en Nederland / compréhension à la lecture; leesvaardigheid / vocabulaire; woordenschat / grammaire; grammatica / néerlandais; Nederlands

  • Exercice lexical et grammatical / Woordenschat- en grammaticaoefening
  • Vocabulaire de base néerlandais / Basiswoordenschat Nederlands
  • Thème : pays, Belgique, Pays-Bas / Thema : landen, België, Nederland
  • Emploi du comparatif / Gebruik van de vergrotende trap; gebruik van de comparatief
  • Texte à compléter / Invultekst
Vaalserberg gezien vanuit het westen, Limburg, Nederland
 ---------------
 België en Nederland 

 Invultekst   Texte à compléter 

Vul de bijvoeglijke naamwoorden (adjectieven) en de bijwoorden (adverbia) in. Opgelet! Soms moet je een comparatief (vergrotende trap) gebruiken. / Complète avec les adjectifs et adverbes proposés. Attention ! Parfois, il faut utiliser un comparatif.
Vul ook de zelfstandige naamwoorden (substantieven) in. Opgelet ! Soms moet je een meervoud (pluralis) gebruiken. / Complète aussi avec les substantifs proposés. Attention ! Parfois, il faut utiliser un pluriel.

hoog - breed - breed [comparatief] - vaak, vaak [comparatief] - vlak - vlak [comparatief] - laag - laag [comparatief]

berg - land - land - België - rivier - Nederland - Nederland
Klik op de afbeelding om die te vergroten! / Of klik rechts op de afbeelding om die in een nieuw venster open te doen!
Cliquez sur l'illustration pour l'agrandir! / Ou cliquez droit sur l'illustration pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre!
---------------
 Volledige tekst  texte complet 

Een groot deel van België is laag, maar Nederland is nog veel lager. In  Nederland is de Vaalserberg (een berg van ongeveer 322 meter) al heel hoog. De rivieren zijn daar breed, veel breder dan in ons land. Het hele land is vlak, veel vlakker dan andere landen. Het regent er vaak, nog vaker dan bij ons.
---------------
Doctissimo : document 'België en Nederland' / format JPEG
Document 'België en Nederland' / pdf-formaat

Aucun commentaire:

Publier un commentaire