vendredi 30 novembre 2018

Compréhension à la lecture; leesvaardigheid : 'Waarom mama?' / Saint Nicolas; Sinterklaas, Sint Nicolaas / exercice; oefening / néerlandais; Nederlands

  • Activité de lecture, compréhension à la lecture / Leesactiviteit, leesvaardigheid
  • Dialogue, conversation / Gesprek, dialoog, conversatie
  • Thème : Saint Nicolas, fête de (la) Saint-Nicolas / Thema : Sinterklaas, Sint Nicolaas, de goede Sint, Sinterklaasfeest
  • Exercice : mettre les phrases dans le bon ordre / Oefening : de zinnetjes in de goede volgorde plaaten
Oude ansichtkaart
---------------

 Leesactiviteit   /  Activité de lecture 

 Waarom mama? 

Lees het gesprek. Zet de zinnetjes in de juiste volgorde.
Lis le dialogue. Mets les phrases dans le bon ordre.

Moeder : Kom Jantje ! We moeten opschieten.
Jan : Waarom mama ?
Moeder : Wil je Sinterklaas niet zien ?
Jan : Natuurlijk wil ik hem zien. (1) .................................................................
Moeder : Die kun je toch overal zien, (2) ................................................................
Jan : Waarom niet ?
Moeder : (3) ................................................................
Jan : Heeft hij dan geen geld genoeg ? Voor alle kinderen ?
Moeder : Toch wel, (4) ................................................................
Jan : Waarom ? Is er dan niemand die hem helpt ?
Moeder : (5) ................................................................
Jan : Kijk ! Daar is Sinterklaas. (6) ................................................................
Moeder : Omdat hij heel oud is.
Jan : Is hij dan al zo oud ? (7) ................................................................
Moeder : Ja. Bij ons kwam hij ieder jaar.
Jan : Komt hij dan niet bij iedereen ?
Moeder : Nee, Jantje.
Jan : Waarom niet ?
Moeder : (8) ................................................................
Jan : Maar bij mij zal hij toch komen, hè ma ?  (9) .........................................................
Moeder : Vind je dat ? Gisteren heb je nog ruzie gemaakt met je zusje.
Jan : (10) ................................................................

Zinnetjes / Phrases

(a) Waarom heeft hij zo'n lange baard ?
(b) Dat was ook haar schuld. Dan krijgt zij ook niets.
(c) en je kunt toch niet alles vragen.
(d) De Sint komt niet bij stoute kindjes !
(e) maar hij kan niet alles brengen.
(f) Ik ben toch nooit stout.
(g) Het is duur.
(h) Maar ik heb hier nog niet alles gezien. Kijk eens ! Wat leuk ! Elektrische treinen.
(i) Is hij ook gekomen toen jij klein was ?
(j) Schoorsteenpiet helpt hem een handje.
---------------
Oplossingen  Solutions 
Moeder : Kom Jantje ! We moeten opschieten.
Jan : Waarom mama ?
Moeder : Wil je Sinterklaas niet zien ?
Jan : Natuurlijk wil ik hem zien. (1h) Maar ik heb hier nog niet alles gezien. Kijk eens! Wat leuk! Elektrische treinen.
Moeder : Die kun je toch overal zien, (2c) en je kunt toch niet alles vragen.
Jan : Waarom niet ?
Moeder : (3g) Het is duur.
Jan : Heeft hij dan geen geld genoeg ? Voor alle kinderen ?
Moeder : Toch wel, (4e) maar hij kan niet alles brengen.
Jan : Waarom ? Is er dan niemand die hem helpt ?
Moeder : (5j) Schoorsteenpiet helpt hem een handje.
Jan : Kijk ! Daar is Sinterklaas. (6a) Waarom heeft hij zo'n lange baard ?
Moeder : Omdat hij heel oud is.
Jan : Is hij dan al zo oud ? (7i) Is hij ook gekomen toen jij klein was ?
Moeder : Ja. Bij ons kwam hij ieder jaar.
Jan : Komt hij dan niet bij iedereen ?
Moeder : Nee, Jantje.
Jan : Waarom niet ?
Moeder : (8d) De Sint komt niet bij stoute kindjes !
Jan : Maar bij mij zal hij toch komen, hè ma ? (9f) Ik ben toch nooit stout.
Moeder : Vind je dat ? Gisteren heb je nog ruzie gemaakt met je zusje.
Jan : (10b) Dat was ook haar schuld. Dan krijgt zij ook niets.
Doctissimo : Leesactiviteit 'Waarom mama?' - format JPEG
Pinterest : Activité de lecture 'Waarom mama?' - format JPEG
Document 'Waarom mama?' en format PDF

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire