mardi 11 octobre 2016

Woordenschatoefening : Halloween; halloweenfeest; la fête d'Halloween / exercice de vocabulaire / Nederlands; néerlandais

  • Exercice lexical en néerlandais / Lexicale oefening in het Nederlands
  • Thème : la fête d'Halloween / Thema : het halloweenfeest
  • Mots utilisés / Gebruikte woorden : vleermuis, skelet, spook, grafzerk, uil, lantaarn, pompoen, heks, ketel
---------------
---------------

VUL IN / COMPLÈTE


Document 'Halloween' (2) en format JPG sur Pinterest : https://fr.pinterest.com/pin/319051954835919143/


OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

1. lantaarn
2. vleermuizen
3. grafzerken
4. heks
5. ketel
6. skelet / uil
7. spook
8. pompoen

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire