lundi 3 octobre 2016

Woordenschatoefening; exercice de vocabulaire : tegenstellingen, les contraires (1) / Nederlands; néerlandais

  • Exercice lexical en néerlandais / Lexicale oefening in het Nederlands
  • Antonymes, contraires / Antoniemen, tegengestelden, tegenstellingen, tegenovergestelden
---------------
GIF : 'n Fijne dag allemaal 

Een fijne dag allemaal!

WOORDENSCHAT :

zachtjes : [E] softly, quietly, gently / [F] doucement, tranquillement / [D] leise , langsam , sachte
waaien : [E] to blow / [F] souffler / [D] wehen
zodat : [E] in order (that), so that / [F] de sorte que, si bien que / [D] sodass
draaien [E] to revolve, to turn / [F] tourner / [D] (sich) drehen
de straal [E] the (sun) beam / [F] le rayon (du soleil) / [D] der Sonnenstrahl
overgieten : [E] to suffuse (with light) / [F] inonder (de lumière) / [D] (mit Licht) überfluten
genieten [E] to enjoy / [F] profiter de / [D] genießen
---------------
TEGENSTELLINGEN / LES CONTRAIRES


Document 'TEGENSTELLINGEN / LES CONTRAIRES' en format PNG sur Pinterest : https://fr.pinterest.com/pin/319051954835802411/

---------------
OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

01. duur
02. arm
03. na / achter
04. heel, intact, ongeschonden, nieuw
05. waar, werkelijk, reëel
06. laf, lafhartig
07. jong, nieuw
08. even
09. koud, fris, koel
10. nat, vochtig
11. triest, triestig, verdrietig, droevig, bedroefd, treurig
12. dun, mager, slank
13. oud, ouderwets, versleten
14. prettig
15. gezond, fit
16. aardig, lief, zachtaardig
17. lang
18. oud
19. saai, vervelend, eentonig
20. taai

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire