mardi 17 octobre 2017

Grammatica-oefening : de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd), het imperfectum, het preteritum; l'imparfait, le prétérit / sterke en onregelmatige werkwoorden; verbes forts et irréguliers / Nederlands; néerlandais

  • Exercice de grammaire en contexte / Grammaticale oefening in context
  • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
  • L'imparfait, le prétérit / de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd), het imperfectum, het preteritum
  • Verbes forts ou irréguliers / Sterke of onregelmatige werkwoorden (irreguliere verba)
  • Formes verbales au singulier / Werkwoordsvormen in het enkelvoud (de singularis)
  • Lien vers liste de verbes irréguliers / Link naar lijst met onregelmatige werkwoorden :   http://docnederlands.skynetblogs.be/tag/sterke+of+onregelmatige+werkwoorden
---------------
Illustratie, Domstad Utrecht, Willem Campmans
---------------

EXERCICE GRAMMATICAL sur l'imparfait (ou le prétérit)  
GRAMMATICA-OEFENING over de o.v.t. (de onvoltooid verleden tijd of het imperfectum of het preteritum)

----------------

Document 'Schrijf de tekst in de o.v.t.' en format JPG disponible sur Pinterest https://www.pinterest.fr/pin/319051954843794369/Document 'Schrijf de tekst in de o.v.t.' en format JPG disponible dans la collection Google+ :Grammatica-oefeningen Nederlands :  https://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/9DPxPQgz9BSOPLOSSINGEN / SOLUTIONS

We hadden vakantie. Wat een geluk! We konden de hele dag spelen. We mochten naar buiten. We verloren geen tijd, maar we stonden soms wel wat later op dan anders. We gingen naar het bos. Frits kwam me elke dag halen. We hielden veel van de open lucht en we lachten veel samen. We liepen en sprongen. We bleven de hele dag buiten. We verborgen ons achter de bomen. We werden nooit moe.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire